Man in fabriekshal

Wet aanpak schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon, van kracht.
Man in fabriekshal

Wat betekent dat voor u?

  • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.
  • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
  • U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook.
  • Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
  • Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij gemakkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.
  • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt.

Meer weten? Lees alles over de Wet aanpak schijnconstructies op ondernemersplein.nl, de website van de Overheid.