Pilot digitale huisarts voor arbeidsmigranten krijgt vervolg

September 2022 - De afgelopen maanden hebben we samen met Arene en Healthcare for internationals (H4i) een pilot gehouden met een digitale huisarts. Arbeidsmigranten, of internationale medewerkers zoals wij ze liever noemen, krijgen hierdoor digitaal toegang tot een huisarts en wanneer nodig fysiek. Via een app of via beeldbellen kunnen ze contact opnemen met een arts of verpleegkundige. Dit alles zo veel mogelijk in hun eigen taal. De pilot is inmiddels beëindigd; de ‘digitale zorg’ gaat gewoon door, waarbij wordt gekeken naar optimalisatie en uitbreiding.

Resultaten pilotperiode

Tijdens de pilotperiode, waar 4 grote uitzendbureaus in Noordwest Brabant aan deelnamen, zijn er ruim 1500 internationale medewerkers aangemeld, waarvan ongeveer de helft ook daadwerkelijk de Arene-app heeft geïnstalleerd. Dit heeft geleid tot allerlei online consulten en belafspraken. Het aantal fysieke consulten is in deze periode met 90% afgenomen. Deelnemende medewerkers zijn erg tevreden over deze digitale huisarts. Één van hen gaf aan: “Door het online consult hoefde ik de werkplek niet te verlaten. Ik kon gewoon in de pauze even bellen met de huisarts. Dit scheelde een hoop tijd en was erg prettig.” Kortom, we zijn blij met het goede resultaat van de pilot!

Hoe nu verder?

De deelnemende uitzendbureaus blijven samenwerken met HollandZorg en Arene om de toegang tot zorg van hun medewerkers te verbeteren. Er is een werkgroep opgezet die onder andere als doel heeft het gebruik van de app te verhogen en de deelnemende uitzendbureaus verder te ontzorgen. Ook wordt er gekeken in welke regio’s Arene kan uitbreiden waardoor andere uitzendbureaus met hun medewerkers kunnen aanhaken. Want alle deelnemende partijen zijn ervan overtuigd dat de ‘digitale huisarts’ bijdraagt aan een betere toegang tot zorg voor internationale medewerkers. En daarnaast huisartsen, maar ook uitzendbureaus ontzorgen.

Meer achtergrondinformatie?

Lees ons eerdere blog over deze pilot

Internationaal medewerker werkend in de bouw