Uitzendbureaus doen mee aan proef om arbeidsmigranten op weg te helpen naar juiste zorg 

Om arbeidsmigranten verzekerd te laten zijn van goede zorg, moeten huisartsen en ziekenhuizen toegankelijk moeten zijn voor de arbeidsmigranten. Vanuit deze gedachte deed HollandZorg mee aan een pilot waarbij deze mensen wanneer het kan digitaal toegang hebben tot een huisarts, en wanneer nodig een fysiek consult krijgen. Een viertal grote uitzendbureaus in Noordwest Brabant deden mee aan deze pilot.


Een van de partijen nauw betrokken bij deze pilot is HollandZorg, specialist in zorgverzekeringen voor arbeidsmigranten. “Voordat we gaan praten over toegankelijkheid van de zorg, moeten we het wel eerst hebben over kennis en vertrouwen”, benadrukt Frank Johnsen, directeur Bedrijfsvoering van HollandZorg (onderdeel van Salland Zorgverzekeraar). “Veel arbeidsmigranten die naar Nederland komen hebben namelijk geen idee hoe ons zorgstelsel werkt en waar ze voor hun zorgvraag moeten zijn. Dat blijkt ook uit onderzoek. Door ze ook hierover te informeren wanneer ze zich aanmelden voor de zorgverzekering, neemt hun vertrouwen in de Nederlandse zorg toe. Maar er zijn innovatieve concepten voor nodig om de arbeidsmigranten op weg te helpen naar de juiste zorg.”

Lees ook: ‘Tijdelijke arbeidsmigranten moeten verzekerd zijn van goede zorg’

 

Pilot voor betere toegang zorg

Een van de grote obstakels in de toegankelijkheid van zorg voor arbeidsmigranten is het landelijke tekort aan huisartsen, vooral in bepaalde regio’s. “Het is bij artsen helemaal geen onwil, maar veel praktijken zitten gewoon vol. Bijkomend probleem voor huisartsen is ook vaak de beperkte medische voorgeschiedenis van de mensen, omdat er geen medisch dossier wordt opgebouwd. En dan is er vaak ook nog sprake van een taalbarrière.”


Frank Johnsen: “Al 500 arbeidsmigranten doen mee!”

Doel van de pilot (met Healthcare for internationals en Arene online huisartsenpraktijk als drijvende krachten) was bovenstaande hobbels voor de deelnemers weg te nemen. “Om te beginnen vindt de communicatie met arbeidsmigranten plaats in hun eigen taal, zodat ze weten waar ze moeten zijn om toegang te krijgen tot de zorg. Na hun aanmelding via het uitzendbureau krijgen die mensen een app op hun telefoon, zodat ze via die app of via beeldbellen contact kunnen opnemen met een arts of verpleegkundige. Ook weer in hun eigen taal. Als een fysiek consult vervolgens nodig blijkt, kunnen ze gezien worden door een huisarts in de buurt van hun woonlocatie.”

Handiger voor iedereen

Naar verwachting is het op deze manier mogelijk veertig procent van de huisartsenbezoeken via beeldbellen of andere digitale kanalen af te handelen; in lijn met een landelijk onderzoek in coronatijd, waaruit blijkt dat vier op de tien huisartsenbezoeken niet fysiek had hoeven plaatsvinden. “Een consult op afstand is handiger voor de arbeidsmigrant, want die hoeven niet van hun werk daarheen. Het is ook handiger voor de zorg in het algemeen en voor de werkgever in het bijzonder, want die hoeft de uitzendkracht niet zo lang te missen. Voor uitzendbureaus scheelt het bovendien veel tijd, omdat zij nu vaak het eerste aanspreekpunt zijn.”

Vier uitzendbureaus doen mee

Een viertal grote uitzendbureaus in Noordwest Brabant namen deel aan deze pilot. “Toevallig kreeg ik net een berichtje dat er al 500 arbeidsmigranten mee doen!”, vertelt Johnsen enthousiast. “Dat is een hoopvol begin. Zodra de uitzendbureaus de mensen bij ons aanmelden in de verzekering en ze bij Arene worden ingeschreven als patiënt, kan de arbeidsmigrant een app op zijn telefoon downloaden. We zijn natuurlijk nog maar net bezig, maar de eerste reacties zijn zeer positief. En we krijgen zelfs al positieve berichten van de arbeidsmigranten zelf! Eentje belde ons en vertelde hoe blij hij was dat hij zo snel bij een arts terecht kon via beeldcontact. Hij had vanaf het werk gebeld, direct antwoord gekregen en zijn werkgever was ook blij, omdat hij zijn werk alleen maar hoefde te onderbreken om te bellen.”

Verbindende rol tussen zorgaanbieders en uitzendbureaus

Deze pilot moet volgens Johnsen niet alleen de opmaat zijn naar meer toegankelijkheid van huisartsenzorg, maar ook van ziekenhuiszorg. “Ook als het bijvoorbeeld gaat om financiering. Ziekenhuizen zijn vaak bang dat de arbeidsmigrant niet gaat betalen. Dan willen ze iemand niet behandelen omdat ze niet weten of die verzekerd is, maar dat kunnen ze altijd zelf checken. Wij bieden ziekenhuizen daarvoor een garantieregeling, zodat zij altijd hun geld krijgen en we met elkaar de toegankelijkheid van ziekenhuiszorg voor de arbeidsmigranten vergroten.”

Wat Johnsen daarbij wel als extra uitdaging ziet, is het negatieve imago van arbeidsmigranten en daarmee ook van uitzendbureaus die met deze mensen werken, in de zin dat die bureaus niet goed voor die arbeidsmigranten zouden zorgen. “Maar mijn beeld is echt anders. Wij doen vooraf een screening van de uitzendbureaus waar wij mee werken en we zien dat veel uitzendbureaus in ons netwerk er juist alles aan gelegen is om de arbeidsmigranten van goede zorg te voorzien. Die staan garant voor hun mensen. En daar willen wij ze graag bij ondersteunen, door de toegankelijkheid van zorg te garanderen en makkelijker te maken, zodat zij daar minder werk aan hebben. Wij proberen vooral een verbindende rol te spelen tussen zorgaanbieders en uitzendbureaus. Onbekend maakt vaak onbemind, maar wanneer je even met elkaar om de tafel zit, ontstaat al heel snel een win-winsituatie, waar iedereen blij van wordt.’

Dit artikel is geplaatst op Flexmarkt.nl

Meer informatie over: De voordelen van HollandZorg