Zo helpen we arbeidsmigranten aan gezondere werkomstandigheden

Door: Frank Johnsen, directeur Klant
9 mei 2022

Arbeidsmigranten zijn van fundamentele waarde voor de Nederlandse economie. Ze doen werk dat veel Nederlanders niet wensen te doen, maar dat wel essentieel is. Neem alleen al onze supermarkten. Zonder arbeidsmigranten zouden die leeg blijven. Maar ook in andere sectoren werken veel arbeidsmigranten, denk aan de transportsector en de land- en tuinbouw. Dat verdient wel eens wat meer erkenning en waardering. Bij HollandZorg vinden we dat deze waardering bijvoorbeeld ook tot uiting moet komen in gezonde arbeidsomstandigheden. 

 

Voorkomen is beter dan genezen

De eerste taak van HollandZorg is om tijdelijke arbeidsmigranten een goede zorgverzekering te bieden. En om hen te informeren over de manier waarop zorg in Nederland is geregeld. Maar wij willen verder gaan. Wij willen ook kijken hoe we gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Waarom? In de eerste plaats heeft de arbeidsmigrant daar zelf profijt van: wanneer je gezond bent, zit je beter in je vel en ben je gelukkiger. Daarnaast ben je dan langer inzetbaar. En dat is niet alleen voor de arbeidsmigrant zelf fijn, maar ook voor het uitzendbureau en de werkgever. Gezondere werknemers betekent immers minder verzuim en minder uitstroom. Tot slot is het natuurlijk ook in het belang van de zorg om uitval te voorkomen. Hoe gezonder de samenleving, hoe lager we de zorgkosten kunnen houden.

 

Lees ook: ‘Tijdelijke arbeidsmigranten moeten verzekerd zijn van goede zorg’

 

Het taakbelastbaarheidsonderzoek door The Vital Company

Om het welzijn van deze groep internationale werknemers te verbeteren, starten we geregeld nieuwe initiatieven. Een voorbeeld daarvan is het taakbelastbaarheidsonderzoek dat we hebben laten uitvoeren door The Vital Company. Dit onderzoeksbureau is gespecialiseerd in het optimaliseren van duurzame inzetbaarheid. Oftewel: hoe zorg je voor een gezonde werksituatie?

In een pilot met een aantal uitzendbureaus dat personeel heeft werken in de glastuinbouw, heeft Jordy Kamphuis van The Vital Company gekeken hoe we arbeidsmigranten het beste kunnen helpen. Om dat goed te onderzoeken is hij bij drie tuinderbedrijven langsgegaan om te kijken naar de taakbelastbaarheid van arbeidsmigranten. Wat moeten werknemers uitvoeren en hoe goed zijn ze lichamelijk en mentaal in staat om dat te doen?

Op basis van de werkzaamheden zijn er profielen opgesteld die inzicht geven in de belastbaarheid op de werknemers. Kamphuis: “Stel je voor, iemand staat aan een lopende band stokjes aan plantenstekjes te binden. Daar maken wij dan het profiel ‘stekken’ van. Dan gaan we kijken hoe vaak hij of zij dezelfde handeling uitvoert. Waar spant hij of zij de spieren aan? Wat is de houding? Hoe is het met de ergonomie gesteld? Kun je links en rechts werken?” Na het analyseren van werkzaamheden, screent The Vital Company verschillende werknemers op hun fysieke en mentale belastbaarheid in relatie tot hun functie. Dit hebben ze naast elkaar gelegd: de belasting van de taak naast de belastbaarheid van de medewerker.

 

Goede profielen voor uitzendbureaus

De profielen zijn opgesteld op basis van leeftijd en geslacht, en ingedeeld in zwaar, minder zwaar en licht. De zwaarte van het profiel is meestal gebaseerd op de belasting die de functie legt op de medewerker, maar ook vaak op de hoeveelheid repeterende werkzaamheden. Repeterende werkzaamheden worden vaak gezien als eenvoudig werk, maar als je het goed analyseert is dat zelden de minst zware functie. Zo kan het uitzendbureau een grove inschatting maken of een werknemer de fysieke eigenschappen heeft om langdurig inzetbaar te zijn.

Maar ook ‘de sterkste gasten’, zoals Kamphuis zegt, kunnen zichzelf opblazen als ze werkzaamheden op de verkeerde manier doen. Daarom geeft The Vital Company ook tips om een taak zo nodig te verlichten.

 

Directe tips om werkzaamheden te verlichten

Als je in staat bent om handelingen op een ergonomisch verantwoorde manier uit te voeren, kan je lichaam veel aan. Maar als je jezelf in vreemde bochten moet wringen, of de hele dag dezelfde handeling moet doen, gaat je lijf dat compenseren. Hoe meer je lijf moet compenseren, hoe sneller je lichamelijke klachten krijgt. De meest voor de hand liggende tips die hieruit voortkomen: zorg voor afwisseling, las momenten van ontspanning in en leer mensen hun gereedschap op de juiste manier te gebruiken. Kamphuis: “Bij lichamelijk werk gaat het om mobiliteit, stabiliteit en de lenigheid van het lichaam. In combinatie met repeterende werkzaamheden. Hoe beter dat in balans is, hoe beter je lichaam dat kan volhouden. Het is geen rocket science, maar je moet het wel consequent doorvoeren."

Jordy Kamphuis, The Vital Company 

Meer inzicht, minder uitval: iedereen profiteert van gezondere werkomstandigheden

Zowel de internationaal werkenden als de werkgevers zagen na verloop van tijd het nut van het onderzoek in. Kamphuis: “Je komt uit Polen of Roemenië om hier te werken en geld te verdienen. Hoe langer je dat kan doen, hoe meer geld je mee kan nemen naar huis. Dus heb je er belang bij om hier langer te kunnen zijn."

Ook de werkgevers zagen in dat het uiteindelijk meer oplevert om zuinig te zijn op je werknemers. Kamphuis: “Ik wil laten zien hoe het ook anders kan. Niet iedereen zal dit meteen begrijpen, want je hebt de investering niet direct terug. Maar het is een begin om bewustwording te creëren over belasting en belastbaarheid, zodat je een betere werkgever wordt en er meer mensen langer voor je willen werken in goede gezondheid. Daar gaat het om.”

Precies, daar gaat het om. En uiteindelijk profiteert iedereen van gezondere werkomstandigheden voor arbeidsmigranten: het uitzendbureau, de werkgever, de arbeidsmigrant en de hele samenleving.


Op 2 juni geeft Jordy Kamphuis een presentatie over zijn ervaringen en bevindingen tijdens het Symposium 'Zorg en Welzijn voor arbeidsmigranten' .

Meer informatie over de voordelen van HollandZorg: