Internationaal medewerker aan het werk in de bloemenkas

Privacy

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Salland Zorgverzekeraar U.A. voor uitvoering van de wettelijke zorgverzekering (basisverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekering. HollandZorg is onderdeel van Salland Zorgverzekeraar.
Werknemer in de kas

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Soms gaat de informatie niet direct over u maar is deze wel tot u te herleiden. Ook dan spreken we over persoonsgegevens.

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun werknemers, individuele zorgverleners of klanten wel.

Salland Zorgverzekeraar gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars. U kunt de Gedragscode vinden op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacy statement.

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

Deventer, 5 augustus 2021

Ons privacy statement