Temat: Zakończenie obowiązywania ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Pana/Pani ubezpieczenie zdrowotne w HollandZorg wygasło. Poniżej znajdują się szczegóły polisy.

Tabela: znajdziesz ją w wiadomości e-mail

Nadal może na Panu/Pani ciążyć obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii 
Jeśli płaci Pan/Pani podatek dochodowy w Holandii z powodu zatrudnienia w tym kraju lub otrzymywania zasiłku dla osób bezrobotnych lub świadczenia chorobowego, musi Pan/Pani mieć ubezpieczenie zdrowotne.
Nie wie Pan/Pani, czy nadal musi Pan/Pani mieć ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, czy nie? Prosimy skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta lub sprawdzić informacje na stronie rządowej workinnl.nl. Zachowanie ubezpieczenia w HollandZorg wymaga od Pana/Pani samodzielnego zarejestrowania się na stronie aanvraag.hollandzorg.com.

Informacje potrzebne do rozpatrzenia Pana/Pani wniosku:

  • Czy jest Pan/Pani zatrudniony(-a) w Holandii? Będziemy potrzebowali kopii umowy o pracę lub ostatniego odcinka wypłaty (nie starszego niż jeden miesiąc).
  • Czy otrzymuje Pan/Pani zasiłek dla osób bezrobotnych lub świadczenie zdrowotne z UWV? Proszę przysłać nam kopię decyzji UWV o przyznaniu świadczenia, a także dokument potwierdzający najnowsze wynagrodzenie (nie starszy niż jeden miesiąc).

A co, jeśli nie potrzebuję już ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii?
Jeśli nie potrzebuje już Pan/Pani ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

  • Czy otrzymuje Pan/Pan lub czy złożył(a) Pan/Pani wniosek o świadczenie zdrowotne („zorgtoeslag”)? Proszę koniecznie anulować to świadczenie w urzędzie skarbowym. Im wcześniej, tym lepiej. Jeśli otrzymał(a) Pan/Pani zbyt wysoką kwotę świadczenia, będzie Pan/Pani musiał(a) je zwrócić.
  • Czy ma Pan/Pani formularz S1? Po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego wycofywany jest formularz S1. Oznacza to, że traci Pan/Pani uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej w swoim kraju zamieszkania. Takie ubezpieczenie zdrowotne należy wykupić możliwie najszybciej.

Końcowe opłaty

  • Pan/Pani lub Pana/Pani nowy ubezpieczyciel mogą zostać obciążeni wydatkami na świadczenia medyczne, które zostały pokryte przez HollandZorg po upływie terminu wygaśnięcia.
  • Każda placówka zdrowotna, z której usług zdrowotnych korzystał(a) Pan/Pani w okresie ubezpieczenia w HollandZorg, może przesłać fakturę do 180 dni kalendarzowych od daty leczenia.Nadpłacone składki zostaną zwrócone na podany nam numer konta bankowego (IBAN).
  • Wszystkie koszty dotyczące obowiązkowej nadwyżki mogą zostać pobrane później. Obowiązkowa nadwyżka to stała kwota, którą musi Pan/Pani zapłacić samodzielnie, zanim HollandZorg pokryje pozostałą kwotę. Taką stałą kwotę co roku ustala rząd Holandii. Kwota jest taka sama dla wszystkich. Pana/Pani ubezpieczenie zdrowotne nie obowiązywało przez cały rok kalendarzowy? W takim przypadku obowiązkowa nadwyżka zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni i zaokrąglona do najbliższego euro. Należy pamiętać, że placówki zdrowotne mogą przesyłać faktury do 180 dni od daty leczenia.

W przypadku pytań
Wiele przydatnych informacji na temat życia i pracy w Holandii jest dostępnych na
stronie rządowej workinnl.nl. W punkcie „Choroba i opieka zdrowotna” między innymi poruszono temat ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Strona dostępna jest w języku angielskim i wielu innych językach.

Na naszej stronie internetowej hollandzorg.com znajdują się często zadawane pytania dotyczące naszego ubezpieczenia zdrowotnego i naszej platformy cyfrowej My HollandZorg. Nie może Pan/Pani znaleźć niezbędnych informacji? Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta. Opcje kontaktu znajdują się na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem
HollandZorg

Frank Johnsen

Dyrektor ds. klientów