Szanowny Panie / Szanowna Pani,

ze względu na ustanie stosunku pracy z dniem <data> Pana/Pani pracodawca wypowiedział ubezpieczenie w HollandZorg.
Powodem zgłoszenia przez pracodawcę rozwiązania stosunku pracy jest fakt, że utracił Pan / utraciła Pani zdolność do pracy z powodu choroby.

Ubezpieczenie obowiązkowe

W przypadku otrzymywania przez Pana/Panią zasiłku chorobowego od pracodawcy nadal podlega Pan/Pani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zachowanie ubezpieczenia w HollandZorg wymaga od Pana/Pani samodzielnego zarejestrowania się w celu uzyskania nowej polisy. Można zarejestrować się na stronie aanvraag.hollandzorg.com/. Należy pamiętać, że nowa polisa będzie wymagała opłacania przez Pana/Panią składki (poprzez polecenie zapłaty lub fakturą), która wcześniej była potrącana z wynagrodzenia.

Informacje

Aby ustalić, czy ma Pan/Pani prawo do ubezpieczenia w celu korzystania z publicznej ochrony zdrowia, po ustaniu stosunku pracy należy dostarczyć:
- kompletnie wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny lub rejestrację on-line;
- kopię decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego;
- ostatni odcinek wypłaty, na którym wyszczególniony jest zasiłek chorobowy;
- kopię decyzji Banku Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank) (jeśli dotyczy, patrz niżej).
Prosimy o jak najszybsze dostarczenie tych dokumentów.

Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank)

Jeśli nie otrzymuje Pan/Pani zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy, mogą istnieć inne powody podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Prosimy o zwrócenie się do Banku Ubezpieczeń Społecznych (SVB) w celu sprawdzenia, czy obejmuje Pana/Panią ustawa Wlz (Ustawa o opiece długoterminowej). Jeśli jest Pan/Pani ubezpieczona w ramach Wlz, ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane. W tej sprawie prosimy o kontakt z SVB.

Brak jest innych bieżących ubezpieczeń.

Wygaśnięcie polisy ubezpieczeniowej <imię i nazwisko>

Data urodzenia <data>
Ubezpieczenie Data rozpoczęcia Data zakończenia
Podstawowe ubezpieczenie <data> <data>
No Risk I <data> <data>
No Risk II <data> <data>

Zwroty / końcowe obciążenia

Wszelkie nadpłacone składki zostaną zwrócone. Pan/Pani lub Pana/Pani nowy ubezpieczyciel mogą zostać obciążeni wydatkami na świadczenia medyczne, które zostały pokryte przez HollandZorg po upływie terminu wygaśnięcia.

W razie jakichkolwiek pytań

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które można kierować do naszego centrum obsługi klienta. Opcje kontaktu znajdują się na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem
HollandZorg

Frank Johnsen
Dyrektor ds. obsługi klienta