Voorkomen is beter dan genezen: alcohol- en drugspreventie bij arbeidsmigranten

23 mei 2022
Door: Frank Johnsen, directeur Klant


Bij HollandZorg vinden we dat arbeidsmigranten wel wat meer waardering verdienen. Ze leveren immers een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Sterker nog: zonder internationale medewerkers zal de maatschappij tot stilstand komen. Dan worden de supermarkten niet meer bevoorraad en de pakketjes niet meer bezorgd, om maar iets te noemen.

Net als iedereen in Nederland, hebben ook internationale medewerkers recht op goede zorg. Als zorgverzekeraar kunnen wij daaraan een bijdrage aan leveren met op maat gemaakte zorgverzekeringen. Maar wij vinden dat onze verantwoordelijkheid verder gaat. We willen ook bijdragen aan betere werkomstandigheden en een gezonde leefstijl van internationale medewerkers.

 

Onderzoek naar belasting en belastbaarheid migranten.

Zo zijn we een pilot begonnen om te kijken hoe je kunt zorgen voor een gezonde werksituatie. We hebben The Vital Company gevraagd om de belastbaarheid van internationale medewerkers voor bepaalde werkzaamheden in de tuinbouw te onderzoeken en te verbeteren.

Je leest hier meer over in het blog 'Zo helpen we arbeidsmigranten aan gezondere werkomstandigheden'.

 

Programma rond alcohol- en drugspreventie

Een ander initiatief dat wij hebben ondersteund, is een programma dat bijdraagt aan een gezondere leefstijl van de internationale medewerkers. Dit programma rondom alcohol en drugspreventie is gestart door OTTO Workforce, één van onze klanten. 

Justyna Kooijmans, directeur HR bij OTTO: “Ons motto luidt ‘we take care of our people’ en vanuit die verantwoordelijkheid richten wij ons ook op alcohol- en drugspreventie. Niet dat dit een groot probleem is onder onze medewerkers, maar  onze doelgroep is vaak jong en niet op de hoogte van de regelgeving in Nederland. Ook zijn ze niet altijd op de hoogte van de consequenties van bij voorbeeld het gemixt  gebruik van drugs en alcohol. Onze medewerkers hebben recht op een goede een eerlijke voorlichting, zodat ze zich bewust zijn van de gevaren." 

     

Trimbos-instituut biedt kennis en trainingen

Het werd voor Kooijmans en haar collega’s al snel duidelijk dat ze als organisatie heel weinig wisten over dit onderwerp. Het onderwerp riep vooral veel vragen op, zoals:
  • Welke kennis hebben internationale medewerkers over alcohol en drugs?
  • Hoe groot is de acceptatie onderling?
  • In hoeverre is bekend waar je kunt aankloppen met problemen?
  •  

Daarnaast vroeg Kooijmans zichzelf af: weten onze leidinggevenden wat ze mogen adviseren en wat ze kunnen vertellen? Het Trimbos-instituut; dé autoriteit op het gebied van alcohol- en drugspreventie, bleek de oplossing. Zij hielpen met het maken van beleid en met het trainen van OTTO’s eigen mensen. Hierdoor kregen ze bij OTTO niet alleen inhoudelijke kennis over de effecten en consequenties van alcohol- en drugsgebruik, maar ook praktische handvatten om problemen te signaleren en voorkomen. Kooijmans: "Zowel op de woonlocaties als op de werklocaties lopen nu medewerkers van OTTO rond die weten waar ze op moeten letten en hoe ze het gesprek kunnen aanvliegen. En dat, als we zien dat ze hulp nodig hebben, wij hen kunnen helpen die te vinden. Daarnaast leerden we ook als organisatie waar onze verantwoordelijkheid begint en waar hij eindigt. Wat kun je wel zeggen, wat niet?" 


Niet in cijfers uit te drukken

Of het project daadwerkelijk resultaat heeft, is niet in cijfers uit te drukken. Het gaat om preventie, je blijft incidenten houden. Maar voor Kooijmans is het duidelijk dat het een succes is. De leidinggevenden van OTTO Work Force reageerden heel enthousiast op de trainingen van het Trimbos-instituut en vragen geregeld om een opfriscursus.  Kooijmans: “Voorkomen is beter dan genezen. Dat hebben we goed gedaan.”

 

Kennis en ervaring delen 

HollandZorg heeft Justyna Kooijmans gevraagd om de aanpak en haar ervaringen van het alcohol en drugs preventieprogramma te delen tijdens het Symposium 'Zorg en Welzijn voor arbeidsmigranten' op 2 juni. Meer informatie hierover vindt u op de website van Healthcare for internationals.