Temat: Zakończenie obowiązywania ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Pana/Pani ubezpieczenie zdrowotne Flexpolis w HollandZorg wygasło. Poniżej znajdują się szczegóły polisy.

Tabela: znajdziesz je w e-mailu

Kontynuacja polisy ubezpieczeniowej
Nie jest Pan/Pani już zatrudniony(-a) u poprzedniego pracodawcy. Dlatego też anulowano Pana/Pani polisę ubezpieczenia zdrowotnego w HollandZorg. Jednak nadal może ciążyć na Panu/Pani obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to konieczne wtedy, gdy rozpoczął(-ęła) Pan/Pani pracę u nowego pracodawcy lub gdy otrzymuje Pan/Pani zasiłek dla osób bezrobotnych lub świadczenie zdrowotne.

Jeśli nadal chce Pan/Pani korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w HollandZorg, musi się Pan/Pani zarejestrować. Wystarczy kliknąć łącze aanvraag.hollandzorg.com.

Informacje potrzebne do rozpatrzenia Pana/Pani wniosku:

  • Czy jest Pan/Pani zatrudniony(-a) w Holandii? Będziemy potrzebowali kopii umowy o pracę lub ostatniego odcinka wypłaty (nie starszego niż jeden miesiąc).
  • Czy otrzymuje Pan/Pani zasiłek dla osób bezrobotnych lub świadczenie zdrowotne z UWV? Proszę przysłać nam kopię decyzji UWV o przyznaniu świadczenia, a także dokument potwierdzający najnowsze wynagrodzenie (nie starszy niż jeden miesiąc).

Kilka ważnych szczegółów do uwzględnienia podczas przedłużania ubezpieczenia w Holandii
Jest kilka różnic między Pana/Pani starą polisą ubezpieczeniową (Flexpolis u poprzedniego pracodawcy) a nową, indywidualną polisą ubezpieczenia zdrowotnego HollandZorg (czy każdego innego ubezpieczyciela oferującego ubezpieczenia zdrowotne w Holandii):

  • Nowa polisa będzie wymagała opłacania przez Pana/Panią składki z góry, która wcześniej była potrącana z wynagrodzenia.
  • W Pana/Pani polisie ubezpieczeniowej znajdzie się obowiązkowa nadwyżka obciążająca ubezpieczonego („verplicht eigen risico”) i ustawowa składka osobista („eigen bijdrage”). Jest tak u wszystkich ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Oznacza to, że będzie Pan/Pani musiał(a) ponosić część wydatków medycznych. Więcej informacji na temat takich obowiązkowych nadwyżek i ustawowych składek znajduje się na naszej stronie internetowej.
  • Nie są już dostępne ubezpieczenia uzupełniające „Brak ryzyka I” i „Brak ryzyka II”. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, która nie przysługuje na podstawie naszego podstawowego planu ubezpieczenia zdrowotnego, oferujemy do wyboru pakiety uzupełniające i ubezpieczenia stomatologicznego.

A co, jeśli nie potrzebuję już ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii?
Jeśli nie potrzebuje już Pan/Pani ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

  • Czy otrzymuje Pan/Pan lub czy złożył(a) Pan/Pani wniosek o świadczenie zdrowotne („zorgtoeslag”)? Proszę koniecznie anulować to świadczenie w urzędzie skarbowym. Im wcześniej, tym lepiej. Jeśli otrzymał(a) Pan/Pani zbyt wysoką kwotę świadczenia, będzie Pan/Pani musiał(a) je zwrócić.
  • Czy Pana/Pani pracodawca złożył wniosek o takie świadczenie w Pana/Pani imieniu? W takim przypadku świadczenie przestanie być wypłacane automatycznie.
  • Czy ma Pan/Pani formularz S1? Po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego wycofywany jest formularz S1. Oznacza to, że traci Pan/Pani uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej w swoim kraju zamieszkania. Takie ubezpieczenie zdrowotne należy wykupić możliwie najszybciej.

W przypadku pytań
Wiele przydatnych informacji na temat życia i pracy w Holandii jest dostępnych na stronie rządowej workinnl.nl. W punkcie „Choroba i opieka zdrowotna” między innymi poruszono temat ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Strona dostępna jest w języku angielskim i wielu innych językach.

Na naszej stronie internetowej hollandzorg.com znajdują się często zadawane pytania dotyczące naszego ubezpieczenia zdrowotnego i naszej platformy cyfrowej My HollandZorg. Nie może Pan/Pani znaleźć niezbędnych informacji? Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta. Opcje kontaktu znajdują się na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem
HollandZorg

 

Frank Johnsen
Dyrektor ds. klientów