Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Pana/Pani ubezpieczenie zdrowotne w HollandZorg wygasło. Poniżej opisano, którego ubezpieczenia to dotyczy.

Ze względu na ustanie stosunku pracy z dniem [data] Pana/Pani pracodawca wypowiedział ubezpieczenie w HollandZorg. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby należy ten fakt niezwłocznie nam zgłosić.

Tabela: znajdziesz je w e-mailu

Zachowaj ubezpieczenie

Jeśli płaci Pan/Pani podatek dochodowy w Holandii od wynagrodzenia z pracy, zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku chorobowego, musi Pan/Pani również posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Zachowanie ubezpieczenia w HollandZorg wymaga od Pana/Pani samodzielnego zarejestrowania się w celu uzyskania nowej polisy. Można zarejestrować się na stronie aanvraag.hollandzorg.com/. Należy pamiętać, że nowa polisa będzie wymagała opłacania przez Pana/Panią składki (poprzez polecenie zapłaty lub fakturą), która wcześniej była potrącana z wynagrodzenia.

Informacje

Informacje potrzebne do rozpatrzenia Pana/Pani wniosku:
  • Jeśli pracuje Pan/Pani w Holandii, należy przedstawić kopię umowy o pracę lub odcinek wypłaty nie starszy niż jeden miesiąc.
  • Jeśli otrzymuje Pan/Pani zasiłek dla bezrobotnych lub rentę z UWV, prosimy o przesłanie kopii decyzji z UWV o przyznaniu tego świadczenia oraz najnowszy dokument wypłaty.

Prosimy o jak najszybsze dostarczenie tych dokumentów.

Ubezpieczenie pokrywa wiele wydatków medycznych, ale w niektórych sytuacjach będzie Pan musiał sam / Pani musiała sama uregulować niektóre koszty. Ta część nosi nazwę „verplicht eigen risico” (udział własny) i/lub „eigen bijdrage” (wymagany ustawowo wkład osobisty).

Jeśli nie potrzebuje już Pan/Pani ubezpieczenia zdrowotnego, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

  • Jeśli złożył Pan/Pani wniosek o zasiłek na składki zdrowotne, należy jak najszybciej powiadomić o tym administrację podatkową i celną. Uniknie się w ten sposób konieczności dokonywania spłat w późniejszym czasie.
  • Jeśli uzyskał Pan / uzyskała Pani zasiłek na składki zdrowotne za pośrednictwem pracodawcy, wygaśnie on automatycznie.
  • Po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego wycofywany jest formularz S1. Oznacza to, że traci Pan/Pani uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej w swoim kraju zamieszkania. 

Końcowe obciążenia

Pan/Pani lub Pana/Pani nowy ubezpieczyciel mogą zostać obciążeni wydatkami na świadczenia medyczne, które zostały pokryte przez HollandZorg po upływie terminu wygaśnięcia.

W razie jakichkolwiek pytań

Wiele przydatnych informacji na temat życia i pracy w Holandii dostępnych jest na stronie www.workinnl.nl. W punkcie „Choroba i opieka zdrowotna” poruszony jest, między innymi, temat wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Strona internetowa jest również dostępna w języku angielskim, polskim i rumuńskim.

W razie jakichkolwiek pytań Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które można kierować do naszego centrum obsługi klienta. Opcje kontaktu znajdują się na naszej stronie internetowej.

 
Z poważaniem
HollandZorg

Frank Johnsen
Dyrektor ds. obsługi klienta