Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Opieka zdrowotna nieobjęta podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym może zostać objęta ubezpieczeniem dodatkowym.

W HollandZorg istnieje możliwość wyboru pomiędzy czterema dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi i dwa ubezpieczeniami na leczenie dentystyczne. Wybór danego ubezpieczenia zależny jest od osobistych potrzeb.

Dlaczego ubezpieczenie dodatkowe?

  • Objęcie refundacją dodatkowych usług medycznych za atrakcyjną składkę;
  • Bezpłatne ubezpieczenie dzieci;
  • Możliwe jest również zawarcie ubezpieczenia wyłącznie na leczenie dentystyczne.

Ubezpieczenie dodatkowe

Proszę zapoznać się z zakresem refundacji i wybrać ubezpieczenie najbardziej odpowiadające własnym potrzebom.

  Dodatkowe ubezpieczenie  Składka miesięczna* 
Dodatkowa pewność dla osób, które rzadko lub prawie w ogóle nie korzystają z opieki zdrowotnej.  Start  € 5,85
Dodatkowe ubezpieczenie ze specjalnymi refundacjami w zakresie m.in. fizjoterapii i medycyny alternatywnej.  Extra  € 10,50
Rozszerzone dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób z dziećmi albo osób pragnących posiadać dzieci lub dla osób, którym potrzebna jest rozszerzona refundacja w zakresie fizjoterapii i prewencji.
Plus
€ 25,00
Najpełniejsze ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które regularnie korzystają z opieki medycznej lub które nie lubią nieprzyjemnych niespodzianek.
Top  € 47,95
Zobacz wszystkie opłaty (PDF)
   

Zawarcie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku dokonanych przez nas uzgodnień z Kancelarią Podatkową Anny Kłosowskiej korzystacie Państwo z 10% zniżki wysokości składki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w HollandZorg.

Zawartość po prawej stronie Państwa korzyści

  • 5% znizka na podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • 10% znizka na dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • 10% znizka na ubezpieczeniu leczenia dentystycznego