Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne

Każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii, zobowiązany jest zawrzeć umowę na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

Refundacje podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego

 Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem kosztów leczenia zawierającym podstawowy pakiet refundacji, który jest taki sam dla wszystkich. Każdego roku rząd podejmuje decyzję w sprawie zakresu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego (PDF). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty m.in.:

  • opieki lekarza domowego,
  • specjalistycznej opieki medycznej,
  • produktów leczniczych i środków pomocniczych,
  • opieki położnej i w połogu,
  • opieki dentystycznej i ortodontycznej dla dzieci do lat 18.

Potrzebna większa ochrona? Ubezpieczenie dodatkowe w HollandZorg! Do wyboru cztery ubezpieczenia dodatkowe i dwa ubezpieczenia na leczenie dentystyczne. Samodzielne zestawianie pakietu, który najlepiej odpowiada własnym potrzebom. Doskonałe rozwiązanie!

Formularz S1/E106 form

Przy pomocy formularza S1/E106 form powiadamia się ubezpieczyciela we własnym kraju o zawarciu ubezpieczenia w holenderskim towarzystwie ubezpieczeniowym. Działanie to służy uzyskaniu prawa do opieki medycznej we własnym kraju. Więcej informacji na ten temat.

Obniżona składka w HollandZorg

W wyniku dokonanych przez nas uzgodnień z Kancelarią Podatkową Anny Kłosowskiej korzystacie Państwo z 5% zniżki wysokości składki na Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w HollandZorg.

Zawartość po prawej stronie Państwa korzyści

  • 5% znizka na podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • 10% znizka na dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • 10% znizka na ubezpieczeniu leczenia dentystycznego