Pana/Pani numer relacji HollandZorg to (relation number): Jest to wspomniane w e-mailu.Ten numer jest niezbędny do rejestracji w panelu Mijn HollandZorg.

Zakres ubezpieczenia

Szanowny ubezpieczony,

Pańska/Pani polisa Flexpolis HollandZorg obejmująca pakiet No Risk I i No Risk II to ubezpieczenie zdrowotne przeznaczone specjalnie dla obcokrajowców pracujących w Holandii. Zatem jak wyglądają szczegóły tego ubezpieczenia? Wyjaśnijmy.

Zakres publicznego ubezpieczenia zdrowotnego Flexpolis

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich w Holandii jest takie samo. Pańskie/Pani ubezpieczenie obejmuje niezbędną opiekę zdrowotną, taką jak leczenie szpitalne, pilna pomoc i wizyty u lekarza. Obowiązkowy i dobrowolny wkład własny obejmuje polisa Flexpolis No Risk I i No Risk II. Nie musi Pan/Pani płacić udziału własnego. Wykaz świadczeń, których koszt pokrywany jest z ubezpieczenia zdrowotnego Flexpolis, znajduje się na stronie internetowej firmy.

Leczenie w kraju zamieszkania; poproś pracodawcę o udostępnienie formularza S1

Polisa Flexpolis HollandZorg zapewnia również ubezpieczenie w Pana/Pani kraju zamieszkania (w przypadku zamieszkiwania za granicą, a pracy w Holandii). W tym celu należy okazać swojemu ubezpieczycielowi zdrowotnemu w kraju zamieszkania deklarację o ubezpieczeniu zdrowotnym w Holandii (formularz S1). Na stronie internetowej można sprawdzić, które koszty medyczne są refundowane w Pana/Pani kraju zamieszkania. O formularz S1 należy poprosić swojego pracodawcę. Wówczas formularz ten znajdzie się w osobistym otoczeniu internetowym My HollandZorg. Dla osób oficjalnie mieszkających w Holandii formularz S1 za granicą nie ma żadnej wartości.

Leczenie podczas tymczasowego pobytu za granicą

Osoby przebywające poza Holandią i swoim krajem zamieszkania, a potrzebujące pomocy lekarskiej, mogą skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która przewiduje refundację kosztów niezbędnej opieki medycznej podczas czasowego pobytu w UE/EOG i Szwajcarii. W takich sytuacjach warto zawsze zadzwonić najpierw do centrum przypadków nagłych HollandZorg. Swoją cyfrową EHIC można znaleźć w My HollandZorg. Zrób zrzut ekranu i zapisz kartę w swoim telefonie, aby zawsze mieć ją przy sobie.

Potrzebna jest pomoc lekarska. Jak to działa w Holandii?

Osoby wymagające opieki lekarskiej w Holandii, ale nieznajdujące się w sytuacji zagrożenia życia, udają się do lekarza pierwszego kontaktu. W razie konieczności zostaną one skierowane przez lekarza do innych świadczeniodawców lub szpitala. Należy zawsze okazywać dowód tożsamości i numer obywatela, aby lekarz pierwszego kontaktu mógł sprawdzić kraj ubezpieczenia. Informacje na temat świadczeń lekarza pierwszego kontaktu i w przypadkach nagłych można znaleźć na stronie internetowej firmy.

Pytania

Bardziej istotne informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć w sekcji „Customer service” („Obsługa klienta”) w osobistym otoczeniu internetowym My HollandZorg. Pytania? Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które można kierować do naszego centrum obsługi klienta. Opcje kontaktu znajdują się na naszej stronie internetowej. Nasz personel posługuje się językiem angielskim.

Z poważaniem,
HollandZorg

Frank Johnsen
Dyrektor ds. klientów

P.S. Informacje o szczepionce przeciwko COVID-19