Informatie premie 2023

 

Nederlands Z AVTV

Beste verzekerde,

In deze mail leest u wat uw nieuwe premie voor 2023 wordt. Verder brengen wij u graag op de hoogte van de wijzigingen in uw zorgverzekering.

Premie basisverzekering en verplicht eigen risico

Voor iedereen geldt dezelfde premie voor de basisverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico blijft in 2023 gelijk: € 385,-. In het overzicht hieronder ziet u precies welk bedrag u vanaf 1 januari 2023 per verzekerde per maand betaalt voor uw zorgverzekering.

De (zorg)kosten stijgen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de premie te verhogen. Uiteraard blijft u bij ons goed verzekerd en zullen wij u in 2023 waar nodig ondersteuning bieden.

Er staan geen bedragen in de onderstaande tabel. Deze bedragen staan in uw e-mail.

Maandpremie

Naam:  
Relatienummer:  
 Premie Basisverzekering  €
   
 Totaal (het bedrag dat u maandelijks betaalt)  

Nieuwe polis en EHIC in Mijn HollandZorg

Uw nieuw polis staat binnen vijf werkdagen klaar in Mijn HollandZorg. Hier vindt u ook uw Europese gezondheidsverzekeringspas (EHIC) voor spoedeisende medische hulp in het buitenland. U moet zich eenmalig registreren voordat u kunt inloggen. Hiervoor heeft u uw telefoon en uw relatienummer nodig. Daarnaast heeft u ook uw BSN nodig. Uw relatienummer vindt u in bovenstaand premieoverzicht.

Zorgtoeslag: tegemoetkoming in de kosten

Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kunt u van de overheid een deel van de premie van uw zorgverzekering terugkrijgen. Dit wordt de zorgtoeslag genoemd. U moet de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon Buitenland: +31 (0) 55 5385385.

Aanmelden voor een aanvullende verzekering

U kunt zich aanmelden voor een aanvullende verzekering en/of tandverzekering in 2023. Met de basisverzekering heeft u in Nederland recht op het merendeel van de noodzakelijke gezondheidszorg. Een aanvullende verzekering biedt u extra zekerheid. Wilt u precies weten hoe het zit met de aanvullende verzekering en/of tandverzekering in 2023? Kijk dan voor meer informatie op hollandzorg.com/supplementary. U kunt uw verzekering wijzigen in Mijn HollandZorg.

Wijzigingen in uw zorgverzekering

De overheid bepaalt elk jaar de inhoud van de basisverzekering. In het Overzicht wijzigingen 2023 leest u wat er vanaf 1 januari 2023 verandert.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met onze Klantenservice, waar we u graag verder helpen.