Fraudebeleid HollandZorg specialist in zorgverzekeringen

Fraudebeleid

Wij doen er veel aan om fraude te voorkomen. Want ook zorgverzekeraars hebben te maken met misleiding. Bij fraude dient een verzekerde of zorgverlener bijvoorbeeld een rekening voor geleverde zorg in, terwijl die zorg in werkelijkheid nooit is geleverd. Andere verzekerden kunnen er ook nadeel van hebben. Wanneer veel mensen tegelijk onterecht zorgkosten declareren, dan kan dit leiden tot een hogere premie voor uw zorgverzekering.
Fraudebeleid HollandZorg specialist in zorgverzekeringen

Wat doen we bij een vermoeden van fraude?

Constateren wij gedrag dat een bedreiging vormde, vormt of kan vormen? Dan kunnen wij uw persoonsgegevens vastleggen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit gebeurt volgens de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Het EVR wordt door financiële instellingen gebruikt om de integriteit van klanten en relaties te beoordelen. Wij kunnen het EVR toetsen via de centrale databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).

Wat doen we bij fraude?

Als wij fraude constateren dan kunnen wij de gegevens laten opnemen in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH) of andere tussen verzekeraars erkende signaleringssystemen van fraude. De vastlegging van gegevens gebeurt volgens de regels van het FISH Protocol. Ook doen wij aangifte bij het Openbaar Ministerie. Wij verhalen de door ons geleden schade op de fraudeur.

Wilt u een vermoeden van fraude melden?

Salland verzekeringen is een onderdeel van Salland Zorgverzekeraar. Op de website van Salland Zorgverzekeraar leest u meer over ons fraudebeleid en de maatregelen die wij nemen als onderzoek uitwijst dat er inderdaad sprake is van fraude.

Heeft u vragen over ons fraudebeleid? Stuurt u dan een e-mail naar specialezaken@salland.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om een fraudesignaal aan ons te melden. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens.