Internationaal medewerker op het land

Basisverzekering 2023

Zorgverzekering voor tijdelijke arbeidsmigranten

Woont of werkt u tijdelijk in Nederland?

In de meeste gevallen bent u dan verplicht een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering geeft dekking voor de meeste medisch noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts.

Bekijk de belangrijkste kenmerken van onze basisverzekering op de zorgverzekeringskaart. Wij maken geen onderscheid in acceptatie van verzekerden. U kunt altijd bij ons terecht voor het afsluiten van een basisverzekering.


Voordelen HollandZorg Basisverzekering

  • alle communicatie en verzekeringsdocumenten ontvangt u in het Engels
  • rekeningen gaan meestal direct naar HollandZorg
  • vergoeding van zorg in uw woonland

Werkt u tijdelijk via een uitzendbureau of werkgever?

Als u tijdelijk in Nederland verblijft om te werken via een Nederlandse werkgever (bijvoorbeeld een uitzendbureau) dan hebben wij in de meeste gevallen een speciale afspraak met uw werkgever. Zij regelen dan de aan- en afmelding van uw zorgverzekering en sluiten een speciale aanvullende verzekering af waarmee u het verplicht eigen risico meeverzekert. Vraag er naar bij uw werkgever.


Premie HollandZorg Basisverzekering

Voor 2023 is de premie van de HollandZorg Basisverzekering € 140.90 per maand. De premie geldt voor iedere verzekeringsplichtige van 18 jaar of ouder. De HollandZorg basisverzekering sluit u eenvoudig af.

HollandZorg basisverzekering is een combinatiepolis, waarbij de door u gebruikte zorg meestal in natura wordt vergoed. Lees meer over de combinatiepolis. In ons online vergoedingenoverzicht vindt u zowel de vergoedingen uit de basisverzekering als uit onze aanvullende verzekeringen. Ook kunt u de zorgverzekeringskaart bekijken.


Kosten voor zorg uit de basisverzekering

Wanneer u zorg nodig heeft die valt onder de dekking van de basisverzekering, dan kan een verplicht eigen risico en/of een wettelijke eigen bijdrage gelden. U betaalt dan zelf voor een deel mee aan de kosten van de zorg. In ons online vergoedingenoverzicht zorgverzekering ziet u per zorgsoort of u een eigen risico of eigen bijdrage heeft.

Veelgestelde vragen

Deze vragen krijgen wij vaak over onze basisverzekering

Is een basis zorgverzekering verplicht voor buitenlanders?

Iedereen boven de 18 jaar die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Belangrijk is wel dat u over een verblijfsvergunning beschikt, want zonder dit document is het in Nederland niet mogelijk om een (basis)zorgverzekering af te sluiten. Woont u in het buitenland, maar werkt in Nederland? Ook dan dient u een verzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Wanneer moet ik een zorgverzekering afsluiten?
Als u als buitenlander in Nederland komt wonen en/of werken, bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. U heeft 4 maanden de tijd om dit te regelen. In de periode dat u geen nog zorgverzekering hebt, bent u niet verzekerd en zijn alle zorgkosten voor uzelf. Het is daarom verstandig om dit bij aankomst in Nederland direct te regelen.
Wat valt onder de basisverzekering en wat niet?

De basiszorgverzekering dekt de kosten van de meest noodzakelijke zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan ziekenhuis of huisarts. Sommige medicijnen komen ook in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een vergoeding voor tandartskosten is niet inbegrepen. Bekijk ook het overzicht van alle dekkingen op onze ‘zorgkaart’.

Hoe zeg ik mijn zorgverzekering op als arbeidsmigrant?

Wanneer u besluit om niet meer in Nederland te werken en/of te wonen, dan moet u dit bij ons melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het opzegformulier op onze website. Wanneer u voor een uitzendbureau werkt, zullen zij in de meeste gevallen de opzegging voor u regelen. Vraag altijd na of dit het geval is als u het niet zeker weet.

Hoe declareer ik mijn zorgkosten?

In de meeste gevallen verrekenen wij de zorgkosten direct met uw zorgverlener. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. In sommige gevallen ontvangt u wel een factuur van uw zorgverlener. Deze factuur dient u dan in middels een declaratieformulier. Declaratieformulieren kunt u hier downloaden. Het is ook mogelijk om uw declaratie via onze app in te dienen. Kijk voor meer informatie op de pagina HollandZorg app.

Kan ik overstappen naar HollandZorg als ik veel zorg nodig heb?

Ja, ook als u veel zorg nodig heeft, kunt u overstappen. Een zorgverzekeraar moet iedereen accepteren die een basisverzekering wil afsluiten. Ook voor de meeste aanvullende verzekeringen wordt u geaccepteerd. Juist als u chronisch ziek bent, kan het soms verstandig zijn om over te stappen naar HollandZorg. Bijvoorbeeld omdat wij speciale afspraken hebben gemaakt voor de behandeling van uw ziekte of (wel) een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder van uw keuze.

Wat is het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis?

Bij een naturapolis koopt uw zorgverzekeraar zorg voor u in. Dit doet hij door contracten af te sluiten met bepaalde zorgaanbieders. Als u voor een naturapolis kiest, dan is het belangrijk dat u naar gecontracteerde aanbieders gaat. Gaat u naar een zorgaanbieder waar uw verzekeraar geen contract mee heeft, dan kan het zijn dat u naast een eventueel eigen risico ook nog een deel van de kosten zelf moet betalen. Bij een restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar de zorgkosten boven het (vrijwillig) eigen risico, ook als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij een restitutiepolis heeft u meer keuze en mag u naar alle aanbieders gaan. Daarom is een restitutiepolis vaak duurder.

Alle polissen die geen naturapolis of restitutiepolis zijn, worden combinatiepolissen genoemd. HollandZorg biedt combinatiepolissen aan.

Wat is een kloonpolis?
Kloonpolissen zijn polissen die erg veel op elkaar lijken en die door dezelfde zorgverzekeraar of hetzelfde concern worden aangeboden. Hierdoor kan het lastig zijn om te bepalen welke polis het beste bij uw situatie past en of er een vergelijkbare polis is die goedkoper is. Met onze Zorgvergelijker kunt u zien welke polissen wij aanbieden, wat de verschillen zijn en hoe hoog de premie is. Zo kunt u beter kiezen.