Wijziging doorgeven zorgverzekering

Uw nieuwe gegevens aan ons doorgeven

Persoonlijke wijzigingen voor uw zorgverzekering kunt u eenvoudig aan ons doorgeven. Afhankelijk van de wijziging kan dit online, telefonisch of schriftelijk.

 

Persoonlijke gegevens wijzigen

Aanvullende zorgverzekering wijzigen

Tijdens het jaar afsluiten of verhogen
Een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. Verwacht u tijdens het jaar toch extra zorgkosten of tandartsbehandelingen? Het is mogelijk om tijdens het jaar een aanvullende verzekering of tandartsverzekering af te sluiten als is voldaan aan de voorwaarden daarvoor. Ook kunt u tijdens het jaar uw verzekering wijzigen naar een uitgebreidere variant.

Let op: er geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op de vergoedingen vanuit uw nieuwe aanvullende verzekering of tandartsverzekering. De verhoging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om verhoging hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u de nieuwe premie verschuldigd. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor verdere informatie.

 

Wilt u een wijziging doorgeven die betrekking heeft op uw zorgverzekering? Bijvoorbeeld het verhogen van het eigen risico of een andere aanvullende verzekering? Dit regelt u eenvoudig via Mijn HollandZorg.

 

Zorgverzekering wijzigen