Arbeidsmigrant werkzaam in een kas

Eigen risico basisverzekering

Kosten voor zorg uit basisverzekering
Flexmigrant aan het werk

Woont of werkt u tijdelijk in Nederland? Dan bent u verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder heeft daarbij een verplicht eigen risico voor medische zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering

HollandZorg biedt geen vrijwillig eigen risico. 

Verzekerd via uw werkgever?

Heeft u een zorgverzekering via uw werkgever afgesloten, bijvoorbeeld het uitzendbureau? Uw werkgever regelt dan de aan- en afmelding van uw zorgverzekering en sluit een speciale aanvullende verzekering af, waarmee u het wettelijk verplicht eigen risico meeverzekert. U betaalt dus geen eigen risico. De HollandZorg Flexpolis is alleen af te sluiten als uw werkgever hierover afspraken met ons heeft gemaakt.

Als u uw zorgverzekering zelf regelt

De Nederlandse overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het verplicht eigen risico. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,-. Het verplicht eigen risico geldt voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder. In ons online vergoedingenoverzicht ziet u voor welke zorg het verplicht eigen risico geldt.

Uitzonderingen verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt niet voor alle zorg uit het basispakket van de basisverzekering. In 2023 heeft u geen verplicht eigen risico voor:

 • Inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum
 • Bezoek aan de huisarts
 • Hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt
 • De zorg in verband met de opname van de donor na een orgaandonatie
 • De kosten van vervoer van de donor bij orgaandonatie
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Preventieve voetzorg
 • Ketenzorg
 • Wijkverpleging
 • Door ons aangewezen geneesmiddelenzorg of hulpmiddelen
 • Door ons aangewezen programma’s voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht, dementie, trombosezorg, incontinentiezorg of stoppen met roken

Meer informatie over het verplicht eigen risico staat in ons online overzicht vergoedingen, zorgverzekering en in onze verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico betalen

Wanneer u een rekening van uw zorgverlener heeft ontvangen en deze bij ons declareert, dan houden wij uw eigen risico in op de uitbetaling. Geldt voor de zorg die u gebruikt een eigen bijdrage, dan betaalt u eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt eerst mee voor het verplicht eigen risico. U krijgt het bedrag dat overblijft vergoed.

Stuurt uw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons? Dan ontvangt u van ons een brief met een overzicht van de kosten en het bedrag dat u eventueel zelf moet betalen.

Verdere informatie

Heeft u nog vragen over het eigen risico? Stuur uw vraag via ons online contactformulier of bel met onze klantenservice via (0570) 687 123. Wij helpen u graag verder.