Man met herkwerk

Betalen

Voor een zorgverzekering betaalt u premie en soms eigen risico en eigen bijdrage. Bij HollandZorg kunt u op verschillende manieren betalen.

Premie betalen

Op de eerste van de maand betaalt u de premie voor de volgende maand.

Ik ben individueel verzekerd

U kunt uw premie betalen via:

  • automatische incasso
  • internetbankieren o.v.v. betalingskenmerk
  • overschrijfformulier van uw bank o.v.v. betalingskenmerk

 

Ik ben via mijn werkgever verzekerd

Bent u verzekerd via uw werkgever (uitzendbureau)? Dan wordt uw premie ingehouden op uw salaris. Neem voor meer informatie over betalen contact op met uw werkgever.


Nota betalen

Betaalt u een nota handmatig? Vermeld dan altijd het betalingskenmerk. U vindt het kenmerk op de nota. Ons rekeningnummer is:

IBAN: NL89INGB0672544814
Op naam van: HollandZorg

Voor betalingen vanaf een buitenlandse rekening gebruikt u ook bovengenoemd bankrekeningnummer, aangevuld met Bank Identifier Code (BIC-code): INGBNL2A.

Betalen in termijnen

Heeft u (tijdelijk) moeite met het betalen van uw premie, eigen risico of eigen bijdrage? Vraag dan een betalingsregeling bij ons aan via Mijn HollandZorg. U betaalt het bedrag dan in termijnen via automatische incasso. Is dit nog niet uw huidige betaalwijze? Stel dit dan in via Mijn HollandZorg, onder Mijn gegevens. Let op: alle betalingen zullen hierna via automatische incasso verlopen. Lees ook de overige voorwaarden die gelden voor een betalingsregeling. Om een betalingsregeling aan te vragen klikt u in Mijn HollandZorg op Facturen > Betalingsregelingen inzien.

Veelgestelde vragen

Deze vragen krijgen wij vaak.

Ik stop met werken. Stopt mijn zorgverzekering via mijn werkgever dan ook?
Stoppen uw werkzaamheden? Dan meldt uw werkgever dat aan ons. Het kan zijn dat uw werkgever de verzekering stopt zet als u een ww- of ziektewetuitkering ontvangt. U moet dan een nieuwe aanmelding doen als u bij ons verzekerd wilt zijn. Als wij geen bericht van u of uw werkgever ontvangen, dan stopt uw Flexpolis zorgverzekering. Uw ‘uitschrijfbrief’ komt in Mijn HollandZorg te staan.
Ik stop met werken. Stopt mijn individueel afgesloten verzekering dan ook?
Als u stopt met werken, moet u ons een geldig ontslagbewijs sturen. Wij schrijven u dan uit als verzekerde. Ons postadres vindt u op onze contactpagina.
Hoe wijzig ik mijn betaalgegevens?
Bent u individueel bij ons verzekerd? Wijzig dan uw persoonlijke gegevens of rekeningnummer via Mijn HollandZorg. Bent u verzekerd via uw werkgever? Geef uw nieuwe gegevens dan door aan uw werkgever.
Ik heb mijn verzekering gewijzigd en nu klopt de factuur niet, wat nu?
Waarschijnlijk is de factuur verzonden voor wij uw wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om uw wijziging door te voeren in onze administratie. Heeft u teveel betaald? Wij trekken dit bedrag voor u af van de volgende factuur.
Waarom is er een bedrag van mijn oude rekeningnummer afgeschreven nadat ik het heb gewijzigd?
Waarschijnlijk is de automatische incasso gestart voordat wij uw wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om uw wijziging door te voeren in onze administratie. De volgende automatische incasso innen wij van uw nieuwe rekeningnummer.
Mag de huisarts een rekening sturen als ik niet op mijn afspraak verschijn?
Wanneer u een afspraak bij uw huisarts niet nakomt, dan mag hij hiervoor een rekening sturen. Dit geldt trouwens ook voor andere zorgaanbieders. Bij de vaststelling van het factuurbedrag kan de huisarts uitgaan van het tarief van een consult of van een geplande behandeling. Ook mag de huisarts zelf bepalen wanneer hij het bedrag in rekening brengt. Dit kan direct na de eerste vergeten afspraak of bijvoorbeeld nadat u voor de derde keer een afspraak vergeten bent. De kosten van een niet-nagekomen afspraak worden niet door ons vergoed.
Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Als u geen premie betaalt, schakelen wij een incassobureau in voor de openstaande schuld. Na 2 maanden premie-achterstand beëindigen wij uw verzekering. Uw hele polis wordt ongeldig. Zowel de hoofdverzekerde als eventuele medeverzekerden zijn daarmee niet meer bij ons verzekerd. U kunt zich opnieuw bij ons aanmelden zodra de premie-achterstand is betaald.
Kan ik een tegemoetkoming in de kosten krijgen?
Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kunt u van de overheid een deel van de premie van uw zorgverzekering terugkrijgen. Dit heet de zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie krijgt u via BelastingTelefoon Buitenland +31 (0) 55 5385385.
Kan ik hulp krijgen bij afbetaling?

Heeft u een premieschuld en wilt u hulp bij de afbetaling van deze schuld? Dan kunt u contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente of met een erkende schuldhulpverlener bij u in de buurt. Ook kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. U betaalt dan in termijnen. Loopt u binnen deze betalingsregeling opnieuw een achterstand op? Dan beëindigen wij de regeling.

Is (een gedeelte) van de premieschuld door ons uit handen gegeven aan een incassobureau? Dan kunt u met het incassobureau een betalingsregeling afsluiten.

Let op: met deze betalingsregelingen vervallen de al genomen of voorgenomen executiemaatregelen niet.

Heeft u behoefte aan meer hulp omdat u uw rekeningen niet (meer) kunt betalen? U kunt terecht bij het Nibud.