Betalen

 

Voor een zorgverzekering betaalt u premie en soms eigen risico en eigen bijdrage. De hoogte van de premie is terug te vinden op uw polisblad (te vinden in Mijn HollandZorg).


Vermeld het betalingskenmerk

Betaalt u een factuur handmatig? Vermeld dan altijd het betalingskenmerk (zie factuur). Ons rekeningnummer is:

IBAN: NL89INGB0672544814
Op naam van: HollandZorg (Eno Zorgverzekeraar N.V.)

 

Voor betalingen vanaf een buitenlandse rekening gebruikt u ook bovengenoemd bankrekeningnummer, aangevuld met Bank Identifier Code (BIC-code): INGBNL2A.
 

 

Ik ben individueel verzekerd 

U betaalt maandeljiks uw zorgpremie. U kunt betalen op de volgende manieren:

  • automatische incasso;

  • internetbankieren (o.v.v. betalingskenmerk);
  • overschrijfformulier van uw bank (o.v.v. betalingskenmerk).

 

Ik ben verzekerd via mijn werkgever

Bent u verzekerd via uw werkgever (uitzendbureau)? Dan wordt uw premie ingehouden op uw salaris. Neem voor meer informatie over betalen contact op met uw werkgever.

 

Betalen in termijnen

Kunt u onze facturen niet in één keer betalen? Vraag dan een betalingsregeling bij ons aan. U betaalt het bedrag dan in termijnen via automatische incasso. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. In het aanvraagformulier geeft u aan voor wie u de regeling aanvraagt. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij uw verzoek. U ontvangt zo snel mogelijk een brief, waarin wij aangeven of wij akkoord gaan met de door u voorgestelde regeling.

 

Betalingsregeling aanvragen

 

Contact

Heeft u nog vragen over betalen? Stuur uw vraag via ons contactformulier of bel met ons Klantcontactcenter via (0570) 687 123. Wij helpen u graag verder!

Veelgestelde vragen

Stoppen uw werkzaamheden? Dan meldt uw werkgever dat aan ons. Het kan zijn dat uw werkgever de verzekering stopt zet als u een ww- of ziektewetuitkering ontvangt. U moet dan een nieuwe aanmelding doen als u bij ons verzekerd wilt zijn. Als wij geen bericht van u of uw werkgever ontvangen, dan stopt uw Flexpolis zorgverzekering. Uw ‘uitschrijfbrief’ komt in Mijn HollandZorg te staan.

Als u stopt met werken, moet u ons een geldig ontslagbewijs sturen. Wij schrijven u dan uit als verzekerde. Ons postadres vindt u op onze contactpagina.

Bent u individueel bij ons verzekerd? Wijzig dan uw persoonlijke gegevens of rekeningnummer via Mijn HollandZorg. Bent u verzekerd via uw werkgever? Geef uw nieuwe gegevens dan door aan uw werkgever.

Waarschijnlijk is de factuur verzonden voor wij uw wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om uw wijziging door te voeren in onze administratie. Heeft u teveel betaald? Wij trekken dit bedrag voor u af van de volgende factuur.

Waarschijnlijk is de automatische incasso gestart voordat wij uw wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om uw wijziging door te voeren in onze administratie. De volgende automatische incasso innen wij van uw nieuwe rekeningnummer.

Wanneer u een afspraak bij uw huisarts niet nakomt, dan mag hij hiervoor een rekening sturen. Dit geldt trouwens ook voor andere zorgaanbieders. Bij de vaststelling van het factuurbedrag kan de huisarts uitgaan van het tarief van een consult of van een geplande behandeling. Ook mag de huisarts zelf bepalen wanneer hij het bedrag in rekening brengt. Dit kan direct na de eerste vergeten afspraak of bijvoorbeeld nadat u voor de derde keer een afspraak vergeten bent. De kosten van een niet-nagekomen afspraak worden niet door ons vergoed.

Als u geen premie betaalt, schakelen wij een incassobureau in voor de openstaande schuld. Na 2 maanden premie-achterstand beëindigen wij uw verzekering. Uw hele polis wordt ongeldig. Zowel de hoofdverzekerde als eventuele medeverzekerden zijn daarmee niet meer bij ons verzekerd. U kunt zich opnieuw bij ons aanmelden zodra de premie-achterstand is betaald.

Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kunt u van de overheid een deel van de premie van uw zorgverzekering terugkrijgen. Dit heet de zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie krijgt u via BelastingTelefoon Buitenland +31 (0) 55 5385385.

Heeft u een premieschuld en wilt u hulp bij de afbetaling van deze schuld? Dan kunt u contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente of met een erkende schuldhulpverlener bij u in de buurt. Ook kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. U betaalt dan in termijnen. Loopt u binnen deze betalingsregeling opnieuw een achterstand op? Dan beëindigen wij de regeling.

 

Is (een gedeelte) van de premieschuld door ons uit handen gegeven aan een incassobureau? Dan kunt u met het incassobureau een betalingsregeling afsluiten.
 

Let op: met deze betalingsregelingen vervallen de al genomen of voorgenomen executiemaatregelen niet.