Man met herkwerk

Voorwaarden en documenten 2024

Op deze pagina vindt u de polisvoorwaarden met bijbehorende reglementen en documenten van de HollandZorg zorgverzekeringen. 

De HollandZorg polisvoorwaarden

De voorwaarden van de verzekeringen zijn onderverdeeld in:

 

Zorgverzekeringskaarten

Alle zorgverzekeraars maken documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten zorgverzekeringskaarten. Hieronder vindt u de kaart van onze basisverzekering, als u zelf de zorgverzekering bij ons heeft afgesloten.

HollandZorg documenten en reglementen

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Fysiotherapie en oefentherapie

Gecombineerde leefstijlinterventie

Geneesmiddelen

Geneeskundige ggz

Hulpmiddelen

Kinderen met overgewicht en obesitas

Kraamzorg

Medisch-specialistische zorg

Niet-gecontracteerde zorg

Pgb

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag pgb'.

Tandheelkundige zorg

Valpreventie voor volwassenen

  • Lijst aangewezen trainingsprogramma's valpreventie: Op dit moment is nog niet bekend welke trainingsprogramma’s om vallen te voorkomen (valpreventieve beweeginterventie) voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking kunnen komen. Zorgverzekeraars wachten nog op informatie hierover van Zorginstituut Nederland. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij de Lijst aangewezen trainingsprogramma's valpreventie op de website plaatsen.

Overig

Voorwaarden 2023

Bent u op zoek naar voorwaarden en reglementen van 2023? Deze vindt u hier.