Man met herkwerk

Voorwaarden en documenten 2024

Op deze pagina vindt u de polisvoorwaarden met bijbehorende reglementen en documenten van de HollandZorg zorgverzekeringen. 

De HollandZorg polisvoorwaarden

De voorwaarden van de verzekeringen zijn onderverdeeld in:

 

Zorgverzekeringskaarten

Alle zorgverzekeraars maken documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten zorgverzekeringskaarten. Hieronder vindt u de kaart van onze basisverzekering, als u zelf de zorgverzekering bij ons heeft afgesloten.

HollandZorg documenten en reglementen

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Fysiotherapie en oefentherapie

Gecombineerde leefstijlinterventie

Geneesmiddelen

Geneeskundige ggz

Hulpmiddelen

Kinderen met overgewicht en obesitas

Kraamzorg

Medisch-specialistische zorg

Niet-gecontracteerde zorg

Pgb

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag pgb'.

Tandheelkundige zorg

Valpreventie voor volwassenen

Overig

Voorwaarden 2023

Bent u op zoek naar voorwaarden en reglementen van 2023? Deze vindt u hier.