Onboarding 2 - bg

Уважаеми господине/госпожо,

В настоящото електронно писмо ще Ви обясним какво да направите, когато имате нужда от медицинска помощ.

Достъп до медицински грижи в Нидерландия

Първо и най-важно: Ако има опасност за живота Ви, обадете се на 112. Във всички останали случаи първата Ви точка за контакт, когато имате нужда от лекар в Нидерландия, е общопрактикуващ лекар (ОПЛ или huisarts на нидерландски). Общопрактикуващият лекар ще се опита да Ви лекува сам, ако е възможно. Ако е необходимо, ще бъдете насочени към друг доставчик на грижи или болница. За да намерите ОПЛ във Вашия район, посетете нашия уебсайт. 

 

Какво да носите при Вашия ОПЛ

Когато посещавате ОПЛ, уверете се, че носите лична карта и BSN със себе си. Вашият ОПЛ ще се нуждае от тези документи, за да провери дали сте здравно осигурени. Вашата здравна застраховка HollandZorg покрива посещенията при ОПЛ.

 

Искане за възстановяване на разходи за здравни грижи

Понякога Вашият доставчик на грижи ще поиска да платите сами за грижите, които предоставя. Ако това се случи, можете да поискате възстановяване на разходите, като изпратите фактурата чрез My HollandZorg или приложението HollandZorg. Ако искането Ви е основателно, ние ще преведем парите обратно във Вашата банкова сметка. Моля, уверете се, че сте регистрирали своя IBAN в My HollandZorg (в „My details” (Моите данни), за да знаем къде да прехвърлим възстановените средства.

 

Изтеглете приложението HollandZorg

 

Медицинско обслужване в чужбина

В чужбина ли живеете? В този случай медицинските грижи, които получавате във Вашата страна на пребиваване, също се покриват от Вашата застраховка HollandZorg. Просто поискайте от Вашия работодател формуляр S1. Ще получите формуляра S1 в My HollandZorg (в “Messages” (Съобщения). Вашето семейство (съпруг/съпруга и/или деца) живее ли все още във Вашата страна на пребиваване? Съществуват възможности да застраховате членове на Вашето семейство.

 

Искате ли да научите повече?

Не намерихте това, което търсите? Можете да се свържете с нашия център за обслужване на клиенти (на нидерландски и английски език) чрез вариантите за контакт по-долу.

 

С уважение,

 

Berry Huizing

Директор „Продажби“

HollandZorg

Access to medical care is covered by your HollandZorg insurance