Flexmigrant aan het werk in de kas

Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en werking worden vaak door meerdere fabrikanten op de markt gebracht.
Flexmigrant aan het werk in de kas

Deze medicijnen zijn van gelijke kwaliteit, maar verschillen van naam en verpakking. Ook de prijs is anders. Wij vergoeden vanaf 1 januari 2019 van deze groep vergelijkbare medicijnen alléén de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het ‘voorkeursbeleid’. Zo houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Wat schrijft uw arts voor?

Uw arts schrijft op het recept de werkzame stof die u nodig heeft, in plaats van de merknaam van het geneesmiddel. Uw apotheker geeft op basis van de werkzame stof het voorkeursgeneesmiddel aan u mee.

Hetzelfde medicijn, een andere verpakking

U kunt van uw apotheek geneesmiddelen krijgen die misschien een andere naam of verpakking hebben dan u gewend bent. Ook kan het medicijn een andere kleur of vorm hebben, maar het heeft nog steeds dezelfde eigenschappen als het medicijn dat u nu gebruikt.

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen controleert geneesmiddelen op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De minister bepaalt of geneesmiddelen onderling uitwisselbaar zijn; dus of ze dezelfde werkzame stof, sterkte, werking en toedieningsvorm hebben. Van die gecontroleerde medicijnen kiezen wij het medicijn met de laagste prijs als voorkeursgeneesmiddel.

Géén eigen risico

De kosten voor voorkeursmiddelen vallen niet onder uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Bij de uitgifte van een geneesmiddel brengt de apotheek ook terhandstellingskosten in rekening. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico.

Deze kosten zijn een vergoeding voor de werkzaamheden die de apotheek voor u verricht. Het gaat hierbij onder andere om receptcontrole en de uitgifte van het geneesmiddel, het actualiseren van uw medicatiedossier en het controleren of het geneesmiddel tegelijkertijd gebruikt kan worden met eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt.

Minder wisselingen

Kreeg u voorheen regelmatig een ander geneesmiddel van uw apotheek? Dankzij het voorkeursbeleid staat de keuze voor een bepaald geneesmiddel voor een langere tijd vast, waardoor u niet hoeft te wisselen van geneesmiddel.

Wat als u het voorkeursgeneesmiddel niet kunt of wilt gebruiken?

U heeft recht op vergoeding van het voorkeursgeneesmiddel. Bij voorkeursgeneesmiddelen betaalt u geen eigen risico. U heeft geen recht op vergoeding van een ander geneesmiddel, tenzij er sprake is van een ‘medische noodzaak’ of een ‘logistieke noodzaak’.

Medische noodzaak
Er is sprake van een medische noodzaak als het medisch gezien onverantwoord is dat u het voorkeursgeneesmiddel gebruikt. Uw voorschrijver mag alleen medische noodzaak op het recept vermelden als de voorschrijver die noodzaak kan onderbouwen. De apotheek controleert of er sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel stemmen de apotheek en de voorschrijver de medische noodzaak af. Als de voorschrijver en de apotheek niet tot overeenstemming kunnen komen, dan gaat het standpunt van de apotheker voor, tenzij wij anders beslissen.

Is sprake van een medische noodzaak? Dan krijgt u niet het voorkeursgeneesmiddel. In dat geval kiest uw apotheek op basis van de voorgeschreven werkzame stof en de toelichting van de voorschrijver een ander geneesmiddel met de laagste prijs. Voordat u het geneesmiddel van uw keuze krijgt, moet u tenminste twee goedkopere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof geprobeerd hebben. Die geneesmiddelen moeten dan wel beschikbaar en medisch aanvaardbaar voor u zijn.

Logistieke noodzaak
Er is een logistieke noodzaak als het voorkeursgeneesmiddel langere tijd niet verkrijgbaar is in Nederland en er in de tussentijd geen ander voorkeursgeneesmiddel is aangewezen.

Is er sprake van een logistieke noodzaak? Dan kiest uw apotheek op basis van de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij, welk ander geneesmiddel u krijgt.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook onze pagina met antwoorden op veelgestelde vragen. Wilt u liever persoonlijk contact? Bel dan gerust met onze medewerkers van Zorgservice via +31 (0)570 687 470.