Arbeidsmigrante werkzaam in de kas

Een zorgaanbieder zoeken

Vind een zorgaanbieder bij u in de buurt met onze Zorgzoeker.

Naar de Zorgzoeker
Arbeidsmigrante werkzaam in de kas

Wanneer u zorg nodig heeft, gaat u natuurlijk het liefst naar een zorgaanbieder dicht bij huis. Onze Zorgzoeker helpt u een zorgaanbieder bij u in buurt te vinden. Ook kunt u zien of wij een contract met deze zorgaanbieder hebben gesloten. Dat zijn onze gecontracteerde zorgverleners. Gedurende het jaar sluiten wij ook nieuwe contracten met zorgverleners. Daarom passen wij onze zorgzoeker meerdere keren per week aan.

Niet-gecontracteerde zorgverlener

Voor een behandeling kunt u meestal ook bij zorgaanbieders terecht met wie wij geen contract hebben gesloten. Het kan dan voorkomen dat u moet bijbetalen. Dit kan voorkomen bij fysiotherapie, geneesmiddelen en zittend ziekenvervoer. Kijk voor een volledige overzicht in de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. In sommige gevallen heeft u een machtiging van ons nodig voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener. In onze voorwaarden staat per zorgsoort of dit moet. Heeft u de machtiging niet en gaat u wel naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoeden wij de zorg misschien niet.

Waar moet u op letten bij het kiezen van een zorgaanbieder

 • Voldoet de zorgaanbieder aan onze eisen?
  Een zorgaanbieder moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, voordat wij tot vergoeding overgaan. In onze polisvoorwaarden leest u aan welke eisen een zorgverlener moet voldoen. Zo kan een voorwaarde zijn dat een zorgaanbieder lid is van een bepaalde beroepsvereniging. Ook heeft u soms voor bepaalde zorg vooraf onze toestemming of een verwijzing nodig.

 • Huisartsen
  U kunt terecht bij iedere huisarts in Nederland. Meestal zult u naar uw eigen huisarts gaan. Heeft u bijvoorbeeld tijdens uw vakantie een huisarts nodig, dan kunt u naar de dichtstbijzijnde huisarts vanaf uw vakantieadres gaan. Voor spoedgevallen kunt u buiten kantooruren terecht bij een huisartsenpost. U moet dan wel eerst een afspraak maken om daar geholpen te worden. U belt daarvoor rechtstreeks met de huisartsenpost zelf. U hoort via de medewerkers van de huisartsenpost of en wanneer u terecht kunt.

 • Medisch-specialistische zorg
  Wij maken afspraken met zorgaanbieders over de kosten van de zorg en de kwaliteit van de zorg. Regelmatig maken wij daarbij afspraken over de maximale vergoeding per jaar. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat deze afspraken geen gevolgen voor u hebben. U kunt bij de zorgaanbieders terecht, ook als de maximale vergoeding per jaar al bereikt is.

  Helaas valt niet uit te sluiten dat er nooit gevolgen zijn. Mocht een zorgaanbieder u na het bereiken van de maximale vergoeding het betreffende jaar toch niet meer willen behandelen, dan zullen wij u helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder die de zorg aan u kan verlenen. Dit staat ook in onze zorgzoeker vermeld.

  Ook in 2024 kunt u in alle ziekenhuizen in Nederland terecht. Door het coronavirus hebben we helaas nog niet met alle ziekenhuizen afspraken kunnen maken, maar we verwachten er uit te komen met alle partijen; net als voorgaande jaren.

 • Tandartsen
  U kunt terecht bij iedere huisarts in Nederland. Let op: de meeste tandheelkundige zorg aan volwassenen wordt NIET vergoed vanuit de Basisverzekering. Kijk daarom altijd eerst of u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten.

 • Kraamzorg
  Bent u zwanger? Dan heeft u na de bevalling recht op kraamzorg. U dient de kraamzorg voor de 16e week van de zwangerschap aan te melden. Vraag uw verloskundige om advies, of zoek in onze Zorgzoeker naar een gecontracteerde kraamverzorgende bij u in de buurt.

 • Omzetplafond
  Wij maken afspraken met zorgaanbieders over de kosten van de zorg en de kwaliteit van de zorg. Regelmatig maken wij daarbij afspraken over de maximale vergoeding per jaar (omzetplafond). Wij maken in beginsel geen afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgaanbieder moet leveren (volumeafspraak).

  Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat afspraken over een omzetplafond geen gevolgen voor u hebben. U kunt bij de zorgaanbieders terecht, ook als het omzetplafond is bereikt.

  Helaas valt niet uit te sluiten dat er nooit gevolgen zijn. Mocht een zorgaanbieder u na het bereiken van het omzetplafond toch niet meer willen behandelen (voor de rest van het jaar)? Dan zullen wij u helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder die de zorg aan u kan verlenen.

  In het uitzonderlijke geval dat er mogelijke gevolgen zijn, dan vermelden wij op onze website welke zorgaanbieders het betreft en wat de mogelijke gevolgen zijn.


 • Andere voorwaarden aanvullende verzekering
  Er kunnen andere voorwaarden gelden voor een vergoeding van zorg vanuit de aanvullende verzekering dan voor zorg uit de basisverzekering, zoals bij de vergoedingen van medisch specialistische zorg.

 • Zorg in het buitenland
  Wilt u weten of wij met een zorgaanbieder in het buitenland een contract hebben afgesloten? Neem contact op met onze Klantenservice via 0570 687 123. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Contractering

Wanneer uw zorgaanbieder nog geen contract met ons heeft, dan kunt u hem vragen alsnog een contract met ons te sluiten. Stuur ons ook een e-mail met de gegevens van uw zorgaanbieder. Dan sturen wij uw zorgaanbieder een aanbod voor een contract, waarbij we aangeven dat we dit doen op verzoek van een verzekerde.

Hulp nodig?

Heeft u hulpnodig bij het vinden van een goede zorgaanbieder? Bel dan met onze Klantenservice op telefoonnummer (0570) 687 123. Wij helpen u graag verder.