Man met herkwerk

Zorgtoeslag, ook voor internationale medewerkers

Zorgtoeslag helpt bij het betalen van uw zorgpremie. Het is onder andere afhankelijk van uw jaarinkomen en uw vermogen of u recht heeft op zorgtoeslag.

Iedereen die werkt en/of woont in Nederland kan een toeslag krijgen van de Belastingdienst om (een deel van) de zorgpremie mee te betalen. Met deze zorgtoeslag, die bedoeld is voor huishoudens met een laag of middeninkomen wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden. Komt u als buitenlander in Nederland werken en /of wonen? Dan kunt u ook zorgtoeslag aanvragen.
Het precieze bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw eventuele fiscale partner. In 2023 krijgen huishoudens met een enkel inkomen maximaal 154 euro toeslag. Heeft u een fiscaal partner, dan is het maximumbedrag 247 euro. Het bedrag wordt betaald door de Belastingdienst Toeslagen. 


Wanneer komt u in aanmerking?

  • Als u 18 jaar of ouder bent.
  • Als u een laag of middeninkomen heeft. Het precieze maximale inkomen wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en is te vinden op de website van de Belastingdienst.
  • Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, een verblijfsvergunning heeft of een ingezetene van de Europese Unie bent.
  • Als u in Nederland werkt of een Nederlandse uitkering ontvangt.

Verandert er iets in uw situatie? Krijgt u bijvoorbeeld een hoger salaris? Geef de wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u later toeslag moet terugbetalen.


Hoe vraagt u zorgtoeslag aan?

Zorgtoeslag loopt via de Belastingdienst, niet via HollandZorg. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst en ontvangt meestal binnen acht weken bericht terug. Bezoek de website van Belastingdienst voor de meest actuele informatie.

 

Veelgestelde vragen

Deze 5 vragen krijgen wij vaak over zorgtoeslag.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw eigen inkomen en eventueel het inkomen van uw toeslagpartner. Ook wordt er gekeken naar uw vermogen. Op de site van de Belastingdienst kunt u alle voorwaarden inzien en een proefberekening maken.

Hoe moet ik zorgtoeslag aanvragen?

Vermoedt u dat u in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Dan zult u dat zelf moeten aanvragen. Dit gebeurt niet automatisch. Zorgtoeslag aanvragen doet u rechtstreeks bij de Belastingdienst.

Hoe geef ik wijzigingen bij zorgtoeslag door?

U ontvangt zorgtoeslag maar uw levenssituatie gaat veranderen? U gaat bijvoorbeeld meer verdienen of samenwonen? Dan zult u deze wijzigingen moeten doorgeven aan de Belastingdienst. Hiervoor heeft de Belastingdienst een online portaal ‘Mijn toeslagen’. Om te voorkomen dat u teveel betaalde toeslagen moet terugbetalen, doet u dit vroegtijdig (binnen 4 weken) en correct. Vervolgens ontvangt u de juiste toeslag.

Tot welke leeftijd heb ik recht op zorgtoeslag?

Er is geen maximale leeftijd gebonden aan zorgtoeslag. Zodra u een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten in Nederland kunt u vanaf uw 18e jaar aanspraak maken op zorgtoeslag. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en situatie wordt bepaald of u dit ook daadwerkelijk krijgt.