Een buitenlandse nota declareren

Heeft u buiten Nederland zorg nodig gehad? Dat vinden wij heel vervelend. U wilt dan natuurlijk geen gedoe rondom uw declaratie. Daarom leggen wij op deze pagina uit hoe u de nota het best kunt declareren, zodat wij u niet achteraf om extra informatie hoeven te vragen.

Zorgkosten maken in het buitenland

Het kan altijd voorkomen dat u in het buitenland medisch noodzakelijke zorg nodig heeft. In EU-/EER-landen en Australië, Macedonië en Zwitserland kunt u met uw zorgpas van HollandZorg voor zorg terecht bij de meeste zorgverleners. De achterkant van deze pas is namelijk een EHIC (European Health Insurance Card). In de meeste gevallen stuurt de zorgverlener de rekening direct naar ons. Toch moet u de kosten soms zelf betalen. Dit is ook het geval in landen waar de zorgpas niet wordt gezien als EHIC. In dat geval kunt u de buitenlandse nota achteraf bij ons declareren.

Nota declareren

Om een nota te kunnen declareren, moet deze opgesteld zijn in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools of Turks. Als dit niet het geval is, hebben wij een vertaling nodig van een beëdigd vertaler. De nota moet de volgende gegevens bevatten:

 

  • Naam, adres, woonplaats en beroep van de zorgaanbieder.
  • Datum van de nota en de datum waarop de zorg heeft plaatsgevonden.
  • Beschrijving van de zorg.
  • Naam en geboortedatum van de verzekerde.

Bij het indienen van de nota hebben wij ook een declaratieformulier nodig. U kunt kiezen uit de volgende formulieren:

Formulier buitenlandse declaratie

Let op: het declareren van een buitenlandse nota werkt anders dan bij een Nederlandse rekening. Als u een buitenlandse rekening declareert, moet u ook de achterkant van het declaratieformulier invullen. Stuur dit formulier, samen met de originele nota en een eventuele vertaling naar:

 

HollandZorg

Afdeling Verstrekkingen/groep verzekerden

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

 

Een postzegel is niet nodig

Zorg in uw land van herkomst

Als u zorg nodig heeft in het land waar u woont (alleen EU-/EER-landen, Australië, Macedonië of Zwitserland) als u niet in Nederland bent, kunt u ervoor kiezen om een Formulier E106/S1 mee te nemen naar de zorgverlener in het land waar u woont. U krijgt dan geen rekening mee, dus u hoeft bij terugkomst in Nederland niets te declareren. Dit is niet verplicht, u kunt ook de EHIC gebruiken.