Veelgestelde vragen DBC Zorgproducten

Antwoord op veelgestelde vragen

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een term die alle handelingen en activiteiten weergeeft die u bij een bepaalde diagnose ondergaat in een ziekenhuis. Hieronder leggen we graag aan u uit wat DBC’s zijn en wat het inhoudt.

Staat uw vraag over DBC's er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

 

De term DBC staat voor “Diagnose Behandeling Combinatie”. Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle.
 

De rekening voor ziekenhuishulp wordt opgesteld op basis van de vergoedingen die voor een bepaald DBC-zorgproduct zijn vastgesteld. Er wordt niet gekeken hoeveel zorg u precies heeft gehad, maar hoeveel zorg gemiddeld bij zo’n behandeling gegeven wordt. Voor een DBC-zorgproduct geldt dus een vast bedrag. In sommige gevallen is zo’n vergoeding te hoog (u bent korter bij een specialist geweest), maar in andere gevallen te laag (uw behandeling kostte meer tijd dan normaal).

DBC’s worden gebruikt, omdat de overheid marktwerking in de gezondheidszorg wil stimuleren. Doordat DBC’s transparantie over behandelingen en kosten bevorderen, kunnen patiënten en verzekerden bewuster kiezen voor zorg.

Dat zijn de volgende instellingen:
 

  • Ziekenhuizen
  • Zelfstandige Behandelcentra
  • Privéklinieken
  • Zelfstandig gevestigde medisch specialisten
  • Gespecialiseerde GGZ
  • Revalidatiecentra

U kunt hiervoor terecht bij ons of bij uw zorgaanbieder. Onze contactgegevens staan op de contactpagina op deze website.

Dat kan niet. De begindatum die het ziekenhuis opgeeft, moet altijd hetzelfde zijn als de datum van het eerste consult. U kunt het best contact opnemen met de financiële administratie van uw zorgaanbieder als dit niet klopt.

Het eerste contact met uw zorgaanbieder is het moment dat een DBC start. Als de behandeling is afgerond, kan de arts de DBC afsluiten. Een DBC is maximaal 120 dagen geldig. Soms wordt een DBC eerder afgesloten. Zo geldt voor een operatie een termijn van 42 dagen en voor een poliklinische behandeling zonder operatie een termijn van 90 dagen na opening van de DBC. Na het sluiten van de DBC wordt de rekening opgemaakt en verzonden. 


Let op: als de DBC-periode is afgelopen terwijl uw behandeling nog doorgaat, dan wordt er een vervolg-DBC geopend. Als de startdatum van deze vervolg-DBC in een ander jaar valt dan de oorspronkelijke DBC, dan krijgt u van beide jaren een rekening voor het verplicht eigen risico. Wij rekenen het verplicht eigen risico namelijk toe aan het jaar waarin de DBC is gestart. Dit geldt ook voor een ‘operatie-DBC’ van 42 dagen. Vindt de vervolgafspraak langer dan 42 dagen na de operatie plaats en valt deze in een ander jaar? Dan moet u voor twee jaren eigen risico betalen.

Pas na het sluiten van de DBC wordt de rekening opgemaakt en verzonden. Dit kan dus wel even duren.

Ja, dat mag. Meestal wordt in het tweede ziekenhuis een andere DBC geopend, afhankelijk van de zorg die u in het eerste ziekenhuis al heeft gehad. Deze twee DBC’s zijn meestal verschillend van elkaar.