Man met herkwerk

Dialyse zonder opname

Dialysezorg bestaat uit niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse). De dialyse kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis.
Flexmigrant aan het werk in de kas

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van dialysezorg:
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, heeft u recht op vergoeding van kosten van:
- thuisdialyseapparatuur met toebehoren
- regelmatige controle en het onderhoud van de dialyseapparatuur en de chemicaliƫn en vloeistoffen die nodig zijn voor de dialyse
- overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse
- opleiding door het dialysecentrum van de mensen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen
- noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum

Ook heeft u recht op vergoeding van:
- de kosten voor aanpassingen in en aan de woning die redelijk zijn en de kosten voor het herstel van de woning in de oorspronkelijke staat. Voorwaarde is dat er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen
- overige redelijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen. Voorwaarde is dat er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor dialysezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog.

Bij wie kunt u terecht?

De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist


Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?