Man met herkwerk

Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid te bevorderen of te herstellen. Een ergotherapeut geeft de ergotherapie.

U krijgt advies, instructie, training of behandeling om weer algemene dagelijkse of arbeidsgerelateerde handelingen te kunnen doen en weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in uw leef-, woon- of werksituatie. Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten ergotherapie als bedoeld in Artikel 2.2 Regeling zorgverzekering met de daarbij geregelde voorwaarden, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg.

Vergoedingen

U heeft recht op vergoeding van de kosten van ergotherapie tot een maximum van 10 behandeluren per kalenderjaar.
Basispolis
max. 10 uur p.jr.
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ergotherapie.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van ergotherapie tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

Er is een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist physician assistant, of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Let op: als een verwijzing nodig is, moet u bij het indienen van de eerste nota een kopie van de verwijzing meesturen. 

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Zorgaanbieders die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg hebben afgerond, zijn te vinden via
kwaliteitsregisterparamedici.nl met de vermelding ´DT´. 


Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • ergotherapie voor de ziekte van Parkinson: een ergotherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze ergotherapeuten zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018
  • overige ergotherapie: een ergotherapeut

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?