Man met herkwerk

Ki-, kid- en iui-behandeling

Een ki-, kid- en iui-behandeling zijn manieren om binnen de baarmoeder tot een bevruchting van een eicel te komen.

Een ki-, kid- en iui-behandeling zijn manieren om binnen de baarmoeder tot een bevruchting van een eicel te komen:

  • kunstmatige inseminatie (ki) - een arts brengt zaad van de partner of een donor in de baarmoedermond
  • kunstmatige inseminatie met donorsperma (kid) - u maakt voor de kunstmatige inseminatie gebruik van het zaad van een spermadonor
  • intra-uterine inseminatie (iui) - een arts brengt de zaadcellen hoog in de baarmoeder in om tot een bevruchting te komen
U heeft bij kid geen recht op vergoeding van de kosten van de donor en donorzaad.

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van de ki-, kid- of iui-behandeling en de medicijnen die voor de behandeling nodig zijn (als er sprake is van een medische indicatie).

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een medische indicatie

Eigen bijdrage

Voor een ki-, kid- of iui-behandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van de ki-, kid- of iui-behandeling tellen mee voor uw verplicht eigen risico.

Verwijzing nodig

U heeft voor een ki-, kid- of iui-behandeling een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een ki-, kid- of iui-behandeling terecht bij een ziekenhuis dat hiervoor een vergunning heeft.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?