Mechanische beademing

Mechanische beademing is beademing van iemand die zelf niet of slecht kan ademen. Een beademingsapparaat geeft de persoon een mengsel van lucht en zuurstof en voert de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide af.

Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis. Wanneer de beademing thuis plaats vindt dan is dit op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

Vergoeding mechanische beademing

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van mechanische beademing.

 

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor mechanische beademing.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van mechanische beademing mee voor het verplicht eigen risico.

Verwijzing nodig

U heeft voor mechanische beademing een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of klinisch technoloog.

Bij wie kunt u terecht?

Een beademingscentrum mag de zorg verlenen. Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

Vindt de mechanische beademing plaats in een beademingscentrum, dan valt onder deze zorg:

  • De noodzakelijke mechanische beademing
  • De medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing

Vindt de mechanische beademing plaats bij u thuis, dan valt onder deze zorg:

  • De apparatuur voor de mechanische beademing. Het beademingscentrum stelt de apparatuur voor elke behandeling gebruiksklaar ter beschikking
  • De medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing
  • een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten (stroomkosten). Hiervoor moet u een ingevuld en ondertekend declaratieformulier bij ons indienen. Let op: CPAP-beademing om het slaapapneusyndroom te behandelen valt hier niet onder. U krijgt bij CPAP-beademing dan ook geen tegemoetkoming in de stroomkosten.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?