Flexmigrant aan het werk

Ooglaserbehandeling

Een ooglaserbehandeling is een ingreep om bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen blijvend te verhelpen. Door een ooglaserbehandeling hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.
Flexmigrant aan het werk

Vergoedingen

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op de vergoeding van een ooglaserbehandeling.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode
No Risk geen
No Risk II geen

Eigen bijdrage

Voor een ooglaserbehandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage. Wij vergoeden een ooglaserbehandeling tot een maximumbedrag. Zijn de kosten van de ooglaserbehandeling hoger dan de maximumvergoeding, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een ooglaserbehandeling naar een ziekenhuis of een oogkliniek gaan. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?