Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg omvat integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg die specialisten ouderengeneeskunde plegen te bieden. Het gaat om zorg in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid. 

Geriatrische revalidatiezorg is gericht op het zodanig verminderen van de functionele beperkingen zodat u kunt terugkeren naar de thuissituatie.

Vergoedingen

U heeft vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg.

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg als:

  • u bent opgenomen (er is sprake van verblijf) bij de start van de zorg; en
  • de revalidatiezorg binnen een week plaatsvindt na een ziekenhuisopname waar u medisch-specialistische zorg heeft gekregen. Dit geldt niet als u een acute aandoening heeft en daardoor sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en u hier voorafgaand aan de geriatrische revalidatiezorg al medisch specialistische zorg voor heeft ontvangen

De duur van de zorg bedraagt in principe maximaal 6 maanden. Voor vergoeding van geriatrische revalidatiezorg voor een periode langer dan 6 maanden heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig. Vraag de toestemming aan voordat de periode van 6 maanden is verlopen.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieder

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geriatrische revalidatiezorg.

Eigen risico

De kosten van de geriatrische revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor revalidatiezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde.
Voor vergoeding van geriatrische revalidatiezorg voor een periode langer dan 6 maanden heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig. Vraag de toestemming aan voordat de periode van 6 maanden is verlopen. Bij de aanvraag voor de zorg stuurt u de volgende gegevens mee:

  • de reden dat terugkeer naar huis na een periode van 6 maanden revalidatie nog niet mogelijk is
  • het behandelplan voor de verdere behandeling, inclusief de prognose voor het herstel, de terugkeer naar de thuissituatie en de verwachte duur van de verdere behandeling

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een instelling voor geriatrische revalidatie mogen de geriatrische revalidatiezorg verlenen onder eindverantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde (hoofdbehandelaar).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?