Flexmigrant aan het werk in de kas

Second opinion

Bij een second opinion gaat u voor een diagnose of advies naar een andere zorgverlener dan de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent.
Flexmigrant aan het werk in de kas

De andere zorgverlener is werkzaam op hetzelfde vakgebied als de oorspronkelijke zorgverlener. Maakt u gebruik van een second opinion, dan blijft u onder behandeling van uw oorspronkelijke zorgverlener.

Vergoedingen

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van een second opinion.

Zorgverzekering  Vergoeding
Basisverzekering
100% na verwijzing behandelaar, welke de regie houdt over de behandeling
Aanvullende verzekering
Start Geen
Extra Geen
Plus Geen
Top Geen
No Risk Geen
No Risk II Geen

Verwijzing nodig

Voor een second opinion heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts. De geldigheidsduur van de verwijzing is 12 maanden vanaf de afgiftedatum.

Eigen bijdrage

Voor een second opinion geldt geen wettelijke eigen bijdrage, tenzij voor de zorg een wettelijke eigen bijdrage geldt. In dat geval geldt voor de second opinion ook een wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van een second opinion tellen mee voor het eigen risico als voor die zorg ook het eigen risico geldt. Geldt voor de zorg geen eigen risico, dan geldt het eigen risico ook niet voor de second opinion.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een second opinion terecht bij een zorgaanbieder die werkzaam is op hetzelfde vakgebied als de zorgaanbieder bij wie u onder behandeling bent.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?