Flexmigrant aan het werk

Sterilisatie

Een sterilisatie is een ingreep waardoor iemand onvruchtbaar wordt. Een sterilisatie is mogelijk bij mannen en vrouwen.
Flexmigrant aan het werk

Vergoedingen

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van een sterilisatie. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgen mannen (personen met mannelijke geslachtskenmerken) maximaal  € 300 voor de totale behandeling vergoed. Vrouwen (personen met vrouwelijke geslachtskenmerken) krijgen maximaal € 1.000 voor de totale behandeling vergoed. Dit verschil in vergoeding komt doordat de kosten voor sterilisatie van mannen over het algemeen lager liggen en door een huisarts kunnen worden uitgevoerd. Vrouwen moeten voor de ingreep naar het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum, wat de ingreep duurder maakt. Op deze manier biedt HollandZorg een passende vergoeding voor alle verzekerden die deze ingreep ondergaan. 
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk  Geen 
No Risk II  Geen 

Eigen bijdrage

Voor een sterilisatie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een sterilisatie terecht bij een (gecontracteerd) ziekenhuis of een gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum. Gecontracteerde zorg is zorg door een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt. Ziekenhuizen waarmee wij algemene afspraken voor medisch-specialistische zorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Ook huisartsen waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt, mogen de zorg verlenen. Huisartsen waarmee wij algemene afspraken voor huisartsenzorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Bekijk hier de gecontracteerde zorgverleners voor sterilisatie.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?