Verloskundige zorg met medische indicatie

U heeft recht op verloskundige zorg en opname in een ziekenhuis daarvoor, als u een medische indicatie heeft. Verloskundige zorg met medische indicatie omvat zorg die verloskundigen en medisch specialisten plegen te bieden.

Als er tijdens de zwangerschap of bevalling een verhoogd risico is voor de gezondheid van u of uw baby, krijgt u een medische indicatie. In dat geval wordt de verloskundige zorg in een ziekenhuis verleend door een gynaecoloog of een verloskundige van het ziekenhuis.

Vergoedingen

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage
No Risk geen
No Risk II geen

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van verloskundige zorg op medische indicatie tellen niet mee voor het eigen risico. Onder het eigen risico vallen wel:
- kosten van laboratoriumonderzoek op verzoek van de zorgaanbieder voor de verloskundige zorg
- indirecte kosten, zoals geneesmiddelen, en kosten voor vervoer.

Wat moet u regelen?

Voor verloskundige zorg met medische indicatie in een ziekenhuis is voor aanvang van de zorg een verwijzing noodzakelijk van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist, verloskundige of physician assistant.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
- een ziekenhuis
- een integrale geboortezorgorganisatie, die hiervoor door ons is gecontracteerd

Vergoeding talentolk 

Zwangeren die de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen sinds 1 januari 2023 in aanmerking komen voor de inzet van een talentolk. Het is belangrijk dat de aanstaande moeder de informatie van de verloskundige of kraamverzorgende goed begrijpt en de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Een tolk helpt daarbij. De verloskundige of kraamverzorgende maakt een inschatting of de taalbarrière dusdanig groot is dat hij of zij een tolk in moet schakelen. In dat geval worden de kosten voor de tolk vergoed aan de verloskundige of kraamverzorgende, onder de voorwaarde dat de tolk een erkende talentolk is.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?