Flexmigrant aan het werk in de bouw

Zorgverzekering via uw werkgever

Komt u als arbeidsmigrant tijdelijk in Nederland werken? Dan bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat kunt u doen via uw werkgever.
Flexmigrant aan het werk in de bouw

Met een groot aantal werkgevers (uitzendbureaus) hebben wij afspraken gemaakt. Zij regelen de aan- en afmelding van uw zorgverzekering en sluiten een speciale aanvullende verzekering af, waarmee u het verplicht eigen risico meeverzekert. Wel zo gemakkelijk voor u!

Zorgverzekering speciaal voor buitenlanders die tijdelijk in Nederland werken

Met de Flexpolis basisverzekering verzekert u zich als arbeidsmigrant van de meest noodzakelijke zorg. De basisverzekering is voor iedereen in Nederland gelijk. Uw verplicht eigen risico is afgedekt door de No Risk I. U betaalt dus geen eigen risico. De HollandZorg Flexpolis is alleen af te sluiten als uw werkgever hiervoor afspraken met ons heeft gemaakt.
HollandZorg Flexpolis 2024
Basisverzekering
Aanvullende verzekering
No Risk I
Aanvullende verzekering
No Risk II

Dekking voor basiszorg*, zoals:

  • Ziekenhuisopname
  • Spoedeisende hulp
  • Huisartsbezoek

* is voor alle zorgverzekeraars gelijk

Vergoeding van wettelijk verplicht eigen risico van € 385
  • Spoedeisende tandzorg: maximaal € 200 per kalenderjaar
  • Repatriëring binnen Europa indien medisch noodzakelijk of bij overlijden
  • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen
 Lees de voorwaarden van de HollandZorg Flexpolis

Bekijk welke zorgbehandelingen vergoed worden

We hebben een verkort overzicht gemaakt van de zorgbehandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Het overzicht geeft ook weer in welke gevallen u een eigen bijdrage moet betalen.
Internationaal medewerker aan het werk in de bloemenkas

Ook zorg in uw woonland

Met uw HollandZorg Flexpolis verzekert u zich ook van zorg in uw woonland (als u in het buitenland woont en in Nederland werkt). Hiervoor vraagt u een S1/E106 formulier aan via uw werkgever.

Met dit formulier gaat u naar uw zorgverzekeraar in uw woonland. U krijgt daarmee recht op vergoeding van medische zorg in uw woonland. Dit moet wel een ‘verdragsland‘ zijn.

Woont u officieel in Nederland? Dan heeft een S1/E106 formulier geen waarde in het buitenland.

Ook zorg in het buitenland

Bent u tijdelijk buiten Nederland en buiten uw woonland en heeft u medisch noodzakelijke / spoedeisende hulp nodig? Met uw EHIC heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in EU/EER-landen en Zwitserland.

Bel in deze situatie altijd eerst de HollandZorg Alarmcentrale: +31 (570) 687 112. Dan weet u precies wat u wel en niet vergoed krijgt van uw behandeling in het buitenland. Sla dit nummer op in uw telefoon, zodat u het snel kunt vinden op het moment dat u het nodig heeft. U belt de HollandZorg Alarmcentrale niet als u in Nederland zorg nodig heeft.

Uw verzekeringsbewijs en EHIC vindt u in ‘Mijn HollandZorg’

Als uw HollandZorg Flexpolis is gestart, staan relevante documenten voor u klaar in uw persoonlijke omgeving van ’Mijn HollandZorg’. U registreert zich eenmalig voor ‘Mijn HollandZorg’ en logt vervolgens eenvoudig in. U vindt hier onder andere:

  • Uw polisblad. Dit is het bewijs dat u verzekerd bent.
  • Uw digitale European Health Insurance Card (EHIC). U kunt deze opslaan op uw telefoon; u heeft deze dan altijd bij de hand. Wilt u liever een fysieke EHIC pas? Dan vraagt u deze aan in ‘Mijn HollandZorg’. Meer informatie over uw digitale EHIC.
  • Uw S1-formulier. Dit kunt u downloaden, nadat uw werkgever dit voor u heeft aangevraagd.
  • U kunt via ‘Mijn HollandZorg’ een declaratie bij ons indienen. Want soms ontvangt u een rekening als u bij een arts bent geweest.

Veelgestelde vragen

HollandZorg Flexpolis: Meest gekozen zorgverzekering door arbeidsmigranten.

Magazijnmedewerker aan het werk