HollandZorg TandPlus

Wilt u kunnen rekenen op een ruime vergoeding voor tandartskosten? De HollandZorg TandPlus tandartsverzekering is dan een goede keuze voor u.

Voor € 25,50 per maand krijgt u met deze tandartsverzekering een vergoeding van 75% tot maximaal € 500 per kalenderjaar.

Vergoeding HollandZorg TandPlus tandartsverzekering

Onze TandPlus tandartsverzekering vergoedt 75% tot maximaal € 500 per kalenderjaar. Binnen dit bedrag krijgt u verschillende behandelingen vergoed:

  • De periodieke controle (consulten) krijgt u voor 100% vergoed.
  • Overige behandelingen worden voor 75% vergoed tot maximaal € 500,- per kalenderjaar voor consulten en overige mondzorg gezamenlijk. Hierbij kunt u denken aan spoedeisende mondzorg in het buitenland, een beugel voor kinderen tot 18 jaar of de wettelijke eigen bijdrage van kunstgebitten.

Wij vergoeden alle prestatiecodes, inclusief materiaal- en techniekkosten (tot een maximaal bedrag) met uitzondering van bepaalde vormen van cosmetische mondzorg, zie de polisvoorwaarden. Bekijk ons online vergoedingenoverzicht voor meer informatie over de vergoeding van tandheelkundige zorg.

Prestatiecodes zijn codes voor behandelingen. U vindt de code achter het soort behandeling op de offerte of rekening van uw tandarts. De prestatiecodes zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Materiaal- en techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel.