Man met herkwerk

Voorwaarden en documenten 2024

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorwaarden en reglementen van de HollandZorg zorgverzekeringen. Zorgverzekeringen speciaal voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Overzicht voorwaarden, documenten en reglementen

De voorwaarden van de verzekeringen zijn onderverdeeld in:

 

Zorgverzekeringskaarten

Alle zorgverzekeraars maken documenten waar de belangrijkste kenmerken van hun verzekeringen op staan. Deze documenten heten zorgverzekeringskaarten. Hieronder vindt u de kaart van onze basisverzekering, als u zelf de zorgverzekering bij ons heeft afgesloten.

Overige documenten HollandZorg

Algemeen

Alternatieve geneeswijzen

Gecombineerde leefstijlinterventie

Fysiotherapie en oefentherapie

Geneesmiddelen

Hulpmiddelen

Kraamzorg

Medisch-specialistische zorg

Tandheelkundige zorg

Niet-gecontracteerde zorg

Geneeskundige GGZ

PGB

Let op: aanvraagformulier deel 3 is niet meer nodig! De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

Overig

Voorwaarden 2022

Bent u op zoek naar voorwaarden en reglementen van 2022? Deze vindt u hier.