Man met herkwerk

Audiologische zorg

Audiologische zorg bestaat onder andere uit onderzoek naar de gehoorfunctie.

Audiologische zorg bestaat uit:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie
  • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur
  • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen

Vergoedingen

Verwijzing nodig

U heeft voor audiologische zorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is 12 maanden geldig, gerekend vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Vergoeding audiologische zorg

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van audiologische zorg.
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of triage-audicien
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor audiologische zorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van audiologische zorg mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?