Vergoedingen 2023

Vergoeding basisverzekering en aanvullende verzekeringen

In ons online vergoedingoverzicht zorgverzekering leest u per zorgsoort op welke vergoeding u kunt rekenen vanuit de basisverzekering, aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen.

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig voordat de behandeling of gebruik plaatsvindt. Deze machtiging is noodzakelijk om vergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten. Indien uw machtigingsaanvraag voldoet aan de gestelde criteria zoals genoemd in de voorwaarden, dan mag u er vanuit gaan dat wij binnen 14 dagen zullen reageren op uw aanvraag.

In het vergoedingenoverzicht, onder de betreffende behandeling of onder het betreffende hulp- of geneesmiddel, kunt u vinden of een machtigingsaanvraag noodzakelijk is. Staat hier niets vermeld over toestemming, dan hoeft u niets aan te vragen.

 

Uw eigen verzekering inzien? Dat kan in Mijn HollandZorg (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding zoeken

Meest gezocht
A
Alarmcentrale Alternatieve geneesmiddelen en geneeswijzen Ambulancevervoer Anticonceptiemiddelen Audiologische zorg
B
Bariatrische chirurgie Borstprothese Borstvoedingsbegeleiding Brillen en contactlenzen Bijzondere tandheelkunde
D
Diabeteshulpmiddelen Dialyse Dietetiek
E
Eerstelijnsverblijf Elastische kousen Erfelijkheidsadvisering Ergotherapie
F
Fysiotherapie en oefentherapie
G
Gecombineerde leefstijlinterventie Geneeskundige ggz Geneesmiddelenzorg Gezichtsverzorging Gezondheidscursussen Gezondheidsonderzoek Geriatrische revalidatiezorg
H
Hoorhulpmiddelen Hospicezorg Huisartsenzorg Hulpmiddelenzorg
I
Incontinentiemateriaal Ivf- of icsi-behandeling
K
Ketenzorg Ki- kid- of iui-behandelingen Kinderopvang bij ziekenhuisopname Kraampakket Kraamzorg
L
Lensimplantatie Logeerhuis Logopedie
M
Mantelzorgmakelaar Mechanische beademing Medische keuring rijbewijs Medisch-specialistische zorg
N
Nachtelijke thuiszorg stervenden
O
Onderzoek naar kanker bij kinderen Ooglaserbehandeling Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Orthodontie - beugel Orthodontie in bijzondere gevallen Orthopedische schoenen Overige geneeskundige (huisartsen)zorg
P
Persoonlijke alarmering Preventieve voetzorg
R
Revalidatiezorg Reiskosten bij ziekenbezoek
S
Second opinion Seksuologie Spataderen Specifieke patiëntgroepen Sportmedisch advies Sterilisatie Stoppen met roken
T
Tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg tot 18 jaar TENS bij bevalling Transplantatiezorg Trombosezorg Tandheelkundige zorg
V
Vaccinaties voor reizigers Verblijf in een zorginstelling Verloskundige zorg met medische indicatie Verloskundige zorg zonder medische indicatie Vervoer stoffelijk overschot Voetverzorging Voorwaardelijk toegelaten zorg
W
Wijkverpleging
Z
Zorg in het buitenland Ziekenvervoer Zintuiglijk-gehandicaptenzorg Zorg voor vrouwen Zwangerschapcursussen
A - Z
A B
C
D E F G H I
J
K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z