Man met herkwerk

Elastische kousen

Elastische kousen zijn kousen gemaakt van elastiek. De kousen worden ook wel steunkousen genoemd. Elastische kousen compenseren het functieverlies van aderen en lymfevaten in de benen.

De elastische kousen verbeteren de doorbloeding van aderen en de vochtafvoer van lymfevaten.

Voor het aantrekken van de elastische kousen kunt u gebruik van aan- en uittrekhulpen.

Vergoedingen

 Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van elastische kousen en aan- en uittrekhulpen:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

Voorschrift nodig voor elastische kousen

U heeft voor elastische kousen een voorschrift nodig van uw behandelend arts. Na 3 maanden kunt u nogmaals 2 (paar) kousen krijgen. Een vergoeding voor de vervanging van de elastische kousen is mogelijk.

Voor aan- en uittrekhulpen heeft u een voorschrift van een arts of ergotherapeut nodig.

Eigendom of bruikleen?

Elastische kousen, aan- en uittrekhulpen krijgt u in eigendom.

Een hulpmiddel dat wij in eigendom verstrekken vergoeden wij tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor elastische kousen en aan- en uittrekhulpmiddelen geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van de elastische kousen en aan- en uittrekhulpen tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor elastische kousen en aan- en uittrekhulpen terecht bij een gecontracteerde leverancier voor hulpmiddelen. Met onze zorgzoeker vindt u een leverancier bij u in de buurt.

Toestemming aanvragen

Wilt u gebruik van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. Stuur uw voorschrift met offerte naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?