Man met herkwerk

Erfelijkheidsadvisering

Erfelijkheidsadvies bestaat onder andere uit onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door een stamboomonderzoek, een chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, een ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek.

Erfelijkheidsadvisering bestaat uit:

  • onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door een stamboomonderzoek, een chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, een ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek
  • advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen, of de gebleken hogere kans daarop
  • psychosociale begeleiding door het advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen
  • onderzoek bij andere personen dan uzelf als dat nodig is voor het advies aan u. In dat geval kunnen andere personen ook advies krijgen

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van erfelijkheidsadvies:

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor erfelijkheidsadvies.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van erfelijkheidsadvies mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

Er is een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is 12 maanden geldig, vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Bij wie kunt u terecht?

Een centrum voor erfelijkheidsadvisering mag de zorg verlenen en de opname bieden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?