Man met herkwerk

Ketenzorg

U heeft recht op ketenzorg. Ketenzorg betekent dat een groep zorgverleners samenwerkt rondom een specifieke aandoening, waarbij uw huisarts uw aanspreekpunt blijft.  Ketenzorg is er voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, COPD, astma of met verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Vergoedingen

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

Eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico. Onder het verplicht vrijwillig eigen risico vallen wel kosten van eventueel (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts.

Wat moet u regelen?

U moet een verwijzing hebben van een huisarts of een medisch specialist voor die onderdelen van de ketenzorg die de huisarts niet zelf verleent.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
- een gecontracteerde zorggroep. Met onze zorgzoeker vindt u eenvoudig een gecontracteerde zorggroep bij u in de buurt. Of bel met onze Klantenservice +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.
- een zorgaanbieder die door ons is aangewezen voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diƫtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?