Man met herkwerk

Eerstelijnsverblijf

U heeft recht op eerstelijnsverblijf. Eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf wanneer u om een medische reden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn. Het kan ook gaan om palliatief terminale zorg (zorg in de laatste levensfase).


De zorg omvat niet:

  • opname als bedoeld in de polisvoorwaarden
  • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg)
  • verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar
  • verblijf voor verzekerden op grond van een Wlz-indicatie

Vergoedingen

U heeft vanuit de basisverzekering recht op eerstelijnsverblijf.
Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding van eerstelijnsverblijf als u een medische noodzaak heeft voor 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging, al dan niet in combinatie met paramedische zorg die samenhangt met de indicatie voor het verblijf.

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijnsverblijf.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet ik regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.
U moet voorafgaande aan het (verlengde) verblijf schriftelijke toestemming van ons hebben als het gaat om verblijf in een instelling die geen contract met ons heeft

Bij wie kunt u terecht?

Een instelling voor eerstelijnsverblijf mag de zorg verlenen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?