Man met herkwerk

Gecombineerde leefstijlinterventie

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een behandeling gericht op mensen met overgewicht of obesitas en andere risicofactoren. Door middel van een GLI worden mensen begeleid bij het aanleren en volhouden van een gezondere levensstijl.

Wat houdt gecombineerde leefstijlinterventie in?

Een GLI is gericht op minder eten, meer lichamelijke activiteit en eventuele psychologische begeleiding. De GLI wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Het programma bestaat uit individuele sessies en sessies in groepsverband en er is een onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. Het programma duurt 24 aaneengesloten maanden (2 jaar).

Vergoedingen

U heeft recht op de zorgprogramma's die staan in de Lijst aangewezen zorgprogramma’s gecombineerde leefstijlinterventie. Deze lijst kan tussentijds wijzigen.
Basispolis
bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding?

U heeft recht op een gecombineerde leefstijlinterventie, als u 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (ggr) heeft volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gecombineerde leefstijlinterventie.

Eigen risico

De kosten van gecombineerde leefstijlinterventie tellen niet mee voor het eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • zorgaanbieder, die als leefstijlcoach staat geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging van Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
  • fysiotherapeut, die met aantekening 'leefstijlcoach' staat geregistreerd in het Individueel Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie
  • oefentherapeut, die met aantekening 'leefstijlcoach' staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • diĆ«tist, die met aantekening 'leefstijlcoach' staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • een door ons gecontracteerde zorggroep

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?