Man met herkwerk

Gezondheidsonderzoek

Een gezondheidsonderzoek is een onderzoek dat onder ander bestaat uit bloedonderzoek op glucose.

Wij vergoeden 1 gezondheidsonderzoek per 3 kalenderjaren. Het onderzoek houdt in:
- een bloedonderzoek op glucose
- een bloedonderzoek op volledig lipidenbeeld (= uitgesplitst cholesterol)
- een bloeddrukmeting
- een longfunctiemeting
- de bepaling van uw BMI (Body Mass Index)

Vergoedingen

Vanuit de Top aanvullende verzekering heeft u recht op vergoeding van 1 gezondheidsonderzoek per 3 kalenderjaren.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top 1 gezondheidsonderzoek per 3 kalenderjaren

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor een gezondheidsonderzoek.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een healthconsulent van Care for human mag de zorg verlenen. De adressen van Care for human-consulenten zijn te vinden via careforhuman.nl.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?