HollandZorg arbeidsmigrant werkzaam in de kas

HollandZorg Top

Onze meest complete aanvullende verzekering
Arbeidsmigrant werkzaam in de kas

De HollandZorg Top is een aanvullende verzekering op de verplichte zorgverzekering in Nederland. De aanvullende verzekering Top is de meest complete aanvullende verzekering met een ruim aantal vergoedingen. U betaalt voor deze aanvullende verzekering € 47,95 per maand.

Per 1 januari 2023 kunt u een aanvullende- en of tandartsverzekering afsluiten of wijzigen. Wilt u nu een verzekering afsluiten? Dan kunt u per 1 januari de aanvullende- en of tandartsverzekering toevoegen aan uw pakket. 

 

Belangrijkste vergoedingen van het HollandZorg Top-pakket

Onze aanvullende verzekering Top biedt u een uitgebreide dekking van zorgkosten, bijvoorbeeld:

 • Spoedeisende zorg in het buitenland: 100%
 • Alternatieve behandelingen en geneesmiddelen: maximaal €550,- per kalenderjaar
 • Bril en contactlenzen: maximaal € 150 per 2 kalenderjaren
 • Fysiotherapie en oefentherapie: 25 zittingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
 • Anticonceptiemiddelen: maximaal € 100 per kalenderjaar (bij Start en Extra) of 100% (bij Plus en Top)
 • Preventie, zoals gezondheidscursussen: 75% tot maximaal € 150 per kalenderjaar
 • Kinderopvang bij ziekenhuisopname: maximaal € 20 per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal 3 maanden per kalenderjaar
 • Verblijf in logeerhuis, bijvoorbeeld Ronald McDonald: maximaal € 25 per dag tot maximaal € 500 per kalenderjaar
 • Kraamzorg: 60% van de eigen bijdrage
 • Zwangerschapscursussen: maximaal € 100 per zwangerschap
 • Advies en begeleiding bij borstvoeding: maximaal € 150 per bevalling
 • Hulpmiddelen (o.a. hoorapparaat): maximaal € 300,- per kalenderjaar 
 • Vergoedingen voor uiterlijke verzorging, bijvoorbeeld: Ooglasering: maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode 

Ook zijn er vergoedingen voor Verblijf, Vervoer en ziekenbezoek, Mantelzorgmakelaar en Overige zorg. Bekijk voor een overzicht van alle vergoedingen bekijk onze online vergoedingenoverzicht of lees de verzekeringsvoorwaarden.