Man met herkwerk

Incontinentiemateriaal

Incontinentiematerialen zijn hulpmiddelen die urine en ontlasting opnemen, afvoeren of opvangen.

Over incontinentiemateriaal

Incontinentiematerialen zijn hulpmiddelen die urine en ontlasting opnemen, afvoeren of opvangen. 

Voorbeelden van incontinentiematerialen zijn:

  • urineopvangzakken
  • stomamaterialen
  • katheters met blaasvloeistoffen
  • incontinentie-absorbtiemateriaal
  • spoelapparatuur (anaal)
  • breukbanden
Een plaswekker valt niet onder de vergoeding van incontinentiematerialen.

Vergoedingen incontinentiemateriaal

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
No Risk geen
No Risk II geen

Eigen bijdrage

Voor incontinentiematerialen geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van het incontinentiemateriaal tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor incontinentiemateriaal een voorschrift nodig van een arts of gespecialiseerde verpleegkundige.

Bij wie kunt u terecht?

Het incontinentiemateriaal is verkrijgbaar bij een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen.

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener voor de levering van het incontinentiemateriaal? De niet-gecontracteerde zorgverlener moet nog altijd een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen zijn.

Bruikleen of eigendom?

U krijgt incontinentiemateriaal in eigendom.

Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Meldpunt Stomazorg

Gebruikt u op dit moment stomahulpmiddelen? Dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen over de behandeling en/of de stomahulpmiddelen. U kunt deze ervaringen, positief en negatief doorgeven aan Meldpunt Stomazorg.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?