Man met herkwerk

Lensimplantaties

Wij vergoeden lensimplantaties. Hieronder vallen ook de meerkosten van lensimplantaties die vallen onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Bij een lensimplantatie wordt een 'extra' lens in het oog geïmplanteerd, die altijd blijft zitten. Door een lensimplantatie hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.
Flexmigrant aan het werk

U kunt vanuit uw basisverzekering en aanvullende verzekering Top in een aantal gevallen een vergoeding krijgen voor een lensimplantatie.

Bij bepaalde medische indicaties kunt u een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgen voor lensimplantaties. Bijvoorbeeld bij een staaroperatie of contactlens-intolerantie. De medische indicatie moet blijken uit de verwijzing van de huisarts of medisch specialist. U heeft vooraf onze toestemming nodig bij vergoeding vanuit de basisverzekering.

Als er een multifocale of torische lens geplaatst moet worden en deze niet (volledig) vergoed wordt uit de basisverzekering, bestaat de mogelijkheid voor vergoeding van de (meer)kosten vanuit de aanvullende verzekering.

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op een vergoeding van maximaal € 500,- voor een lensimplantatie. Deze vergoeding omvat ook de meerkosten van lensimplantaties die vallen onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Kosten van lensimplantaties die op grond van de basisverzekering worden vergoed, vallen niet onder deze vergoeding.

Vergoedingen

Basispolis
100%, bij uitzonderlijke medische noodzaak, na voorafgaande toestemming verzekeraar
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode

Eigen bijdrage

Voor lensimplantaties geldt geen wettelijke eigen bijdrage. Wij vergoeden lensimplantaties vanuit de aanvullende verzekering tot een maximumbedrag. Zijn de kosten van de lensimplantatie hoger dan de maximumvergoeding, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan telt de behandeling vanuit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico. De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een oogkliniek mogen de behandeling geven.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?