Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. U kunt een mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of als u mantelzorger bent.

Vergoedingen mantelzorgmakelaar

In 2024 heeft u vanuit onze aanvullende verzekeringen Plus en Top recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar.
Zorgverzekering
Vergoeding
Basisverzekering Geen
Aanvullende verzekering

Start Geen
Extra Geen
Plus 80% tot maximaal € 250 per kalenderjaar
Top 80% tot maximaal € 350 per kalenderjaar
No Risk geen
No Risk II
geen

Let op: de kosten van de inzet van de mantelzorgmakelaar kunnen niet door de mantelzorger én door degene die de mantelzorg krijgt, worden gedeclareerd.

Eigen bijdrage

Wij vergoeden 80% van de kosten van een mantelzorgmakelaar tot een maximumbedrag per kalenderjaar. Kosten boven het maximumbedrag zijn voor uw eigen rekening.

Geen eigen risico

U heeft geen eigen risico voor vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen.

Bij wie kunt u terecht?

Een mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) mag de zorg verlenen. Kijk op de website van de BMZM voor meer informatie.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?